Årbokkomiteen

Redaksjonskomiteen for årboka Ida – kulturbygd i grenseland arbeider kontinuerlig med neste års årbok. Vi tar i mot artikler og bilder, foretar korrektur og kvalitetssikring, behandler bilder og klargjør for trykking. Hver høst i siste halvdel av november arrangerer vi forfattersamling på Gamle Prestebakke for alle som har bidratt til årets Ida.

Redaksjonskomiteen består av:

Redaktør: Tor Hafsrød
Medlemmer: Anne-Brit Bjørk, Anne Håbu, Ingela Nøding, Kari Stumberg Omholt og Tom-Eilert Magnussen

Layout: Bjørn H. Jensen

Sponsorkontakt: Tore Collett-Moen

Ønsker du å bidra med en artikkel i Ida, kan du få vite mer ved å klikke her!


Innlegg om Ida:

Årbokkomiteens årsberetninger: