Styret

Idd og Enningdalen Historielags styre i 2023

Leder
Svein Norheim
Mobil: 47 37 77 17 
E-post: sveinor@halden.net
Nestleder
Rolf Arild Engebretsen
Mobil: 91 55 38 72
E-post: rolfarilde@gmail.com
Sekretær
Torbjørn Østby
Mobil: 92 86 68 05
E-post: kasene@halden.net
Kasserer
Arne Omholt
Mobil:
E-post: a-omhol@online.no
Styremedlem
Kai Hov
Mobil: 90 98 25 66
E-post: karil-ho@online.no
Styremedlem, leder huskomiteen
Steinar Løberg
Tlf: 69 18 78 20
Mobil: 94 03 12 97
E-post: s.loeberg@halden.net
Styremedlem
Tore Collett Moen
Mobil: 90 02 55 06
E-post: to_re@msn.com
Varamedlem
Toril Bøe
Mobil
E-post: toril.boe@hotmail.com
Varamedlem
Astrid Lie
Mobil: 97 12 77 68
E-post: astridslie1796@gmail.com