Bokpris til Ida

Nok en gang har historielaget blitt hedret for sin årbok Bokpris for 2019 ble tildelt Idd og Enningdalen Historielag sin årbok, Ida Kulturbygd i grenseland, med redaktør Tor Hafsrød. Brit Haugbro overrakte prisen...