Gamle Prestebakke

Ved riksvei 101 mot Sverige finner du hovedkvarteret til Idd og Enningdalen Historielag, Gamle Prestebakke fra slutten av 1700-tallet. På sørsiden av riksveien ligger den staselige hovedbygningen i klassisk empirestil. Rundt det store tunet ligger stabbur, vedskjul, garasje og redskapshus. På nordsiden av veien ligger ”Forpakterboligen” fra 1760, med bakerovn. Eiendommen ligger midt i det gamle Idd herred med utsikt over Ørsjøen.

Deler av tunet med hovedbygningen i klassisk empirestil, stabburet til høyre.

Eiendommen

I januar 1998 overtok historielaget “Gamle Prestebakke” som består av hovedbygningen, skjul og hage for 400.000 kroner, et stort løft for et ungt lag. I 2004 kjøpte laget “Forpakterboligen” for 80.000 kroner, og i 2007 overtok laget tunet med uthus for 400.000 kroner. Dermed eier laget hele eiendommen, med god plass til stevner og andre arrangementer.

Historien

Kanselliråd Truls Wiel fikk oppført Prestebakke kirke på 1790-tallet. Det fortelles at det fremdeles var materialer igjen da kirken var ferdig. Disse ble brukt til ny hovedbygning på Prestebakke gård. På 1870-tallet ble hovedbygningen skilt fra gården og solgt. Kjøper var familien til Iver Brynildsen, tidligere leilending, gjestgiver og kommunal vaksinatør. Hans kone Anne var jordmor, og Gamle Prestebakke fungerte som helsestasjon.

Storstua i huset kalles ”Svenskestua”, trolig et minne både fra krigen i 1808 og fra tida som skysstasjon og gjestgiveri. Den fornemste gjesten var prins Carl, som har fått ”Prinsestua” oppkalt etter seg. I to år var bygningen kontor for anlegget av jernbanen til Sverige, fram til Prestebakke stasjon ble innviet i 1879. Stasjonen ligger like sør for gårdstunet og er i dag fredet.

Virksomheten

Etter overtakelsen av Gamle Prestebakke har Idd og Enningdalen Historielag kunnet arbeide for å bevare et samlet gårdsmiljø med bygninger av høy antikvarisk og kulturhistorisk verdi, og gjenskape tilknytningen mellom husene, gårdstunet, hagene og omgivelsene. Eiendommen blir brukt til glede for bygdefolk og tilreisende. Her er blant annet bibliotek, du kan få hjelp til slektsforskning, laget arrangerer utstillinger, har møter og åpner for private sammenkomster. Utendørs arrangerer laget St Hans-fest, historiske opptrinn og sensommerstevne, med stor deltakelse.