Årsmøte avholdt

Idd og Enningdalen Historielag holdt sitt årsmøte torsdag 23. februar på Gamle Prestebakke. Godt frammøte med rundt 40 personer. Bjørn Ståhl ledet årsmøtet på en god og trygg måte. Styrets årsberetning, regnskap...

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens forslag til årsmøtet i Idd og Enningdalen Historielag 2021 Styreleder:Svein Norheim gjenvelges for 1 år Nestleder:Rolf Arild Engebretsen gjenstår 1 år Sekretær:Torbjørn Østby gjenstår 1 år Kass0erer:Jarle Heed velges for 2...