Stein, kalk og svette

Søndag 20. september 2009 fortalte Dagfinn Trømborg om byggingen av Fredriksten for 110 frammøtte på festningen. Det var særlig den første byggeperioden han konsentrerte seg om – de første tiårene fra festningen...