Fotogruppa

Har du bilder som kan deles med historielaget? Ta med bilder og stikk innom på våre møtedager. Vi avfotograferer/digitaliserer dine bilder og sikrer disse for ettertiden. Originalen beholder du selv. Vi er interessert i alt som har tilknytning til Idd og omegn.

Medlemmer i fotogruppa:

Tom E. Magnussen, tlf. 905 61 823 (leder)
Jan Erik Pettersen, tlf. 959 45 039
Grete L. Stegerød, tlf. 905 94 875
Ingegerd Bøe Jensen, tlf. 917 79 217
Marit B. Hansen, tlf. 415 13 377
May E. Norderhaug, tlf. 959 35 614
Inger Marit Almankås, tlf: 415 64 101
Ulf Vidar Larsen, tlf. 995 08 381, epost: 

Tilholdssted og tidspunkt for møter:

Gamle Prestebakke.

Det er for tiden ingen planlagte møter

Gruppas målsetting:

Samle inn, digitalisere og arkivere gamle fotografier og deres bakgrunn/historier og bevaringsverdige dokumenter.


Innlegg om fotogruppa:

Fotogruppas årsberetninger: