Fotogruppa i Idd og Enningdalen Historielag. Årsberetning 2017

Fotogruppa har i 2017 bestått av Inger Marit Almankås, Marit Bokerød Hansen, Ingegerd Bøe Jensen, May Norderhaug, Grete Lien Stegerød, Ulf Vidar Larsen, Tom-Eilert Magnussen og Jan Erik Pettersen.

Det har vært avholdt 15 møter. Gruppa har i løpet av året lagt inn 1246 bilder i arkivet. Det er en vekst på 173% fra 2016. Arkivet omfatter nå 1965 bilder fra Idd og omegn.

Rushfiles er tatt i bruk som backup. Det er derfor skapt en rutine for å bytte ut bilder i Rushfiles når det oppdages feil i tekst til tidligere skannede bilder. I tillegg til Rushfiles brukes eksterne disker der to er 1:1 kopi av hele arkivet. Yngste kopi vil således omfatte alle endringer. Den tredje disken bruker fil-logg og lagrer kun endringer fra forrige logg.

Anders Samuelsen jobber med en løsning for automatisk oppdatering av fotogalleriet på Idd.no med Rushfiles som kilde. Fotogruppa har derfor tilpasset seg galleriets album-struktur i bruk av metadata i bildet.

I forhold til aktivitetsplanen for 2017 har fotogruppa 86 % måloppnåelse. De 14 tapte prosentene, kulturminner, er erstattet med skanning av klassebilder fra Iddevang og postkort fra Odd Lundgren sine album. Fra Iddevang er nå alle tilgjengelige bilder digitalisert. Kulturminner er sikret på backup løsningene unntatt Rushfiles. Årsaken er at bildene er rådata. Trolig vil mer enn halvparten ikke arkiveres. Fotogruppa har i 2017 kjøpt en laptop og en skanner. Laptop erstattet en feilende Windows 7- laptop. Gruppa har således 4 arbeidsstasjoner for digitalisering av analoge bilder.

Det er kjøpt en ny Fotostation Pro 8 lisens fordi Pro 7 lisensene ikke kan kjøres på Windows 10.

Fotogruppa i Idd og Enningdalen Historielag har også 2017 utgitt kalender for 2018. Tema er er kong Karl XII. Opplaget er 700 stk som ble designet og trykket av Halden Prison Prints ved Halden Fengsel.

Under årets sensommerstevne hadde gruppa en fotoutstilling i verkstedsbygningen med motiver fra uttak, skipning og reising av steinen til Monolitten. Fotogruppa har møte annenhver mandag på Prestebakke; klokken 10 – 14. Kalenderen ligger på Idd.no.

Gruppa er svært interessert i å få ta del i gamle og nyere bilder fra Idd og omegn. Det gjelder både papirbilder og digitale bilder. Det er vesentlig at bildene kan tidfestes sånn omtrentlig og har en historie om motivet. Er det personer som er motivet, ønskes navn. Fotogruppa vil bruke epost, nett- og facebook side for å nå medlemmer og publikum med et slikt budskap.

Buer, 1.01.2018
Tom-Eilert Magnussen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *