Årsrapport 2017 for Slekstgranskergruppen

Gruppen har hatt møte annen hver tirsdag i måneden i tiden august – desember og medio januar – mai.

I februar/mars arrangerte slektsgranskerne kurs i slektsgransking for nybegynnere. Kurset ble gjennomført i løpet av tre mandager og vi var heldige og fikk låne et klasserom med gode fasiliteter på Prestebakke skole.

Kurset hadde syv deltagere og alle slektsgranskerne var med som instruktører på kurset.

Gruppen har jobbet lenge med å lage et hefte om etterkommerne fra husmannsplassen Trolldalen og dette arbeidet vil forhåpentligvis bli ferdig i 2018.

Siden tidlig høst 2017 har gruppen begynt transkribering av kirkebøker for Enningdalen. Vi har begynt med fødte og døpte fra 1720. Transkribering vil si at teksten skrives inn på nytt i et skjema som gjør at navnene blir søkbare i på internett i Digitalarkivet. De eldste kirkebøkene er skrevet i gotisk håndskrift så dette er svært krevende arbeid som tar lang tid.

Alle gruppens møter er åpne for publikum. Alle som har spørsmål om slektsgransking eller ønsker å diskutere gammel slekt er hjertelig velkommen.

Gruppen er liten å vi ønsker flere medlemmer. Våren 2018 vil gruppen flytte fra loftet på Gamle Prestebakke og ned til Biblioteket i første etasje. Dermed blir vi mer tilgjengelige.

Kari Stumberg Omholt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *