Ida 2002 – Innhold

Innholdsregister for historielagets årbok – Ida 2002 Forord Gudbrand Mellbye: Riksgrensen mot SverigeKjeld Magnussen: Bergstien – veier og landskapJens Bakke: Det Quindfolck Ved Nafn Karri NilsdatterOdd Antonsen: Prest i urolige tiderRuth Buer: Krigens ødeleggelser – krigserstatning...