Slektshistorisk litteratur

Her er en oversikt over hefter og transkribering fra kirkebøker som er til salgs gjennom Idd og Enningdalen Historielag.

For bestilling ta kontakt med Slektsgranskergruppa

TittelPris
Gribsrødgårdene og Præstens Annexgaard, vestre Kirkebøen – Slekt og slekters gang
Heftet omhandler i grove trekk gårdshistorier og menneskene derfra. Heftet er illustrert med mange fine bilder. 87 sider.
200 kr
Brynildsenfamilien på Prestebakke gård
Stein Gjerløw har skrevet om Prestebakke gårds historie fra 1300-tallet og fram til ca. 1930. Da ble hovedhuset skilt i fra og kalt for Gamle Prestebakke.
Opplysningene er tatt fra landskatt, tingbøker, fogdregnskaper, skoskatt, branntaktst 1832, kirkebøker og folketellinger.
Det eldste slektsoppsettet er foretatt av slektsgranskergruppens medlemmer etter Stein Gjerløws notater og strekker seg over tiden 1791 og til 1900-tallet.
De sist boende på Gamle Prestebakke av Brynildsenfamilien var Harald Bakkes familie. Nils Ellingsens slektsoppsett om denne familien ligger ved.
100 kr
Stordalen, Storbudalen, Stenrenna, Dammen og Klamperød i 201050 kr
Folketelling 1875 for Idd og Enningdalen
Den er inndelt i 6 tellingskretser med til sammen 3651 personer. Av disse var 775 født i Sverige. Det er eget skjema for jordbruk og gir opplysninger om kreaturhold og utsæd. Etter den fortløpende utlistingen følger registre sortert på fornavn, etternavn og fødselsår i alfabetisk rekkefølge med henvisninger. Bosteder er sortert alfabetisk. (2009)
200 kr
Skatte Matricul for Idde Præstegield og Enningdals Annex 1723
I heftet refereres det til instrukser og oppgaver som matrikkelen skulle utarbeides etter. Det er også en forklaring til gamle skyldenheter, mål og vekt. Registreringene er delt i Eksaminasjonprotokoll og Matrikuleringsprotokoll med alfabetisk register etter ”opsiders Talle” og gårdsnavn med ”Proprietair og Bøxelraadig”.
175 kr
Holt Gårds historie 1590 – 2003
Holt gård er en av bygdas eldste gårder og har en spennende historie. Gårdens eiere følges fra begynnelsen av 1600-tallet og frem til i dag. Mange av originaldokumentene fra gården er tatt med i sin helhet og transkribert til dagens skriftform og vil fra et slektsforskerperspektiv være en meget interessant kilde. Gårdens tidligere eier, Aase Marie Wium, har lagt ned et stort arbeid i det å sammenfatte gårdens historie, hvilket har ført til et viktig bidrag for lokalhistorien i Idd og Enningdalen
Utsolgt
Forlovede og viede i Idd 1720- 1770
Omtaler sognets kirker og prester i samme periode. Ligger også søkbart på Digitalarkivet. (2003)
120 kr
Forlovede og viede i Enningdalen 1720- 1789
Omtaler sognets kirker og prester i samme periode. Ligger også søkbart på Digitalarkivet. (2003)
120 kr
Døde i Enningdalen 1720- 1789
Kildetro hovedliste med 1231 døde. Omtaler sognets kirker og prester i samme periode. Bilde av gammel gravsten fra 1630. 4 alfabetiske registre. (2004)
120 kr
Døde i IDD 1720- 1769 og 1770- 1789
Kildetro hovedliste med 2376 døde. Omtaler sognets kirker og prester i samme periode. Bilde av gammelt gravminne fra 1627. 6 alfabetiske registre. (2005)
175 kr
Døde i IDD og Enningdalen 1789-1799
Kildetro hovedliste med 565 døde, derav 53 uten nr.
Kopi av Ankarsvärds akvarell av ENNINGDAL K. Eksteriør 1827.
Kopi av ”Ceremonierne” ved innvielsen av Enningdal kirke (Prestebakke) i 1795.
Med navn på merkesøndager og høytider i kirkeåret.
Mange notater gjort av presten om dødsårsak mv. for den avdøde. (2007).
150 kr
Fødte i IDD 1720 til og med 1729
Kildetro hovedliste med 345 Ægte Børn, 29 Uægte Børn og 343 introduserte Barsel Qvinder. 8 alfabetiske registre. (2006)
150 kr
Fødte i IDD 1730-1739
Kildetro hovedliste med 424 Ægte Børn, 29 Uægte Børn og 381 introduserte Barsel Qvinder. (Ang. Barsel Qvinder: Sannsynligvis forskyvninger fra forrige år, eller mellom kirkene). 8 alfabetiske registre. (2007)
120 kr
Fødte i ENNINGDALEN 1720-1729
Kildetro hovedliste med 170 Ægte Børn, 8 Uægte Børn og 125 introduserte Barsel Qvinder. 8 alfabetiske registre. (2007)
120 kr
Fødte i ENNINGDALEN 1730-1739
Kildetro hovedliste med 189 Ægte Børn, 14 Uægte Børn og 141 introduserte Barsel Qvinder 8 alfabetiske registre. (2008)
120 kr
Folketelling 1801
Registrert av Knut Egil Hamre og inneholder bokstavrett hovedliste med 1.822 personer: Alfabetiske hjelpelister sortert på fornavn, etternavn og gårdsnavn.
120 kr
Skifte 1751 Giertrud Hansdaatter40 kr