Stasjonskomiteen

Idd og Enningdal historielag samarbeider med Norsk Jernbaneklubb, Østfoldavdelingen med å sikre seg den fredede Prestebakke stasjon og fylle den med aktivitet.

Første arrangement var utstillinger i forbindelse med historielagets sensommerstevne 31/8 – 1/9-2013. Dette er et tradisjonsrikt arrangement som trekker utstillere, underholdere og publikum fra hele Østfold.

I den forbindelse ble det utgitt eget frimerke og opptrykk av historisk postkort.  Det ble også satt opp et modelljernbaneanlegg i godshuset og fotoutstilling i 2. etasje i stasjonen. I venterommet og ekspedisjonskontoret var det utstilt gjenstander og fotografier med tilknytning til jernbane generelt – og Smaalensbanen spesielt.

Hele stasjonsbygningen og godshuset var tilgjengelig for utstillere og aktivitet.

Godstog ved Prestebakke stasjon på 1880-tallet. Foto lånt av haldenkort.no / Anders Samuelsen

Komiteen ønsker å arbeide videre med å etablere et permanent jernbanemuseum i bygningen og har laget en ønskeliste over gjenstander vi gjerne vil få tilgang til. Vi ønsker å innrede ekspedisjonskontoret og venterom mest mulig autentisk.

Lokalene er i dag tomme og vi ønsker å låne eller få overta interiør, utstyr, effekter og rekvisita som naturlig hører hjemme i en stasjon langs Smaalensbanen.

Komiteen består av: Tore Collett Moen (leder), Olav Wold og Per Lervik

Kontakt:
Tore Collett Moen
BRA veien 75
1784 Halden
telefon: 90025506

Prestebakke stasjon

Prestebakke stasjon på et gammelt postkort fra 1905. Kort utlånt fra haldenkort.no / Anders Samuelsen

Prestebakke stasjon ble bygget til åpningen av Østfoldbanen i 1879. Arkitekt for anlegget var Peter A. Blix, og stasjonsbygningen fulgte hans «Normal 3die klasse A». Det ble bygget 11 stasjoner av denne type langs Østfoldbanen: Ljan (revet), Dilling, Råde, Onsøy, Greåker, Sandesund, Skjeberg, Berg (revet), Prestebakke og Kornsjø (brant, ny stasjon oppført i 1900).

I 1996 ble Prestebakke stasjon fredet. Fredningen var et resultat av en landsomfattende verneplan for jernbanebygninger, gjennomført i samarbeid mellom NSB og Riksantikvaren. I Østfold var det fire bygninger eller anlegg som ble fredet. Vokterboligen på Hafslund der østre og vestre linje møtes, stasjonsbygningen i Halden, stasjonsbygningen på Kornsjø, samt hele anlegget på Prestebakke, med stasjonsbygning, privet (utedo), godshus, kjøregrav, skinnegang og hage.

«Formålet med fredningen av Prestebakke stasjon er å bevare et arkitektonisk, bygningshistorisk og jernbanehistorisk verdifullt anlegg» skriver Riksantikvaren i fredningsdokumentene. «Stasjonsbygningen, godshus og privetbygningen samt tilhørende hageanlegg (…) utgjør det best bevarte helhetlige stasjonsanlegget av denne klassen fra Østfoldbanens åpning i 1879».

Etter fredningen stod stasjonen lenge uten tilsyn og vedlikehold. Eieren, ROM Eiendom (NSBs eiendomsselskap) har nylig igangsatt vedlikehold. I disse dager (august 2013)males godshuset. De har inngått utleieavtale til historielaget i samarbeid med Norsk Jernbaneklubb.  Disse har behov for plass til sine aktiviteter i huset og etablerer et jernbanemuseum i venteværelset og ekspedisjonskontoret.

(Jens Bakke / Tore Collett Moen)


Innlegg om stasjonen:


Stasjonskomiteens årsrapporter