Stasjonskomiteen – årsmelding for 2022

Komiteen for Prestebakke Jernbanestasjon består av: Tore Collett-Moen (komitéleder), Olav Wold og Per Lervik.

Komiteen arbeider for at Prestebakke stasjon skal fylles med aktiviteter og bidra positivt til aktivitet i historielaget og til glede for lokalsamfunnet på Prestebakke. Ved å leie Prestebakke stasjon sikres kulturminnet Gamle Prestebakke fra å få uønsket aktivitet på naboeiendommen og vi bidrar aktivt til vedlikehold og antikvarisk restaurering av stasjonsanlegget.

Eiendommen eies av Bane NOR Eiendom og leieavtalen ble i 2020 forlenget til 31.8.2025 med opsjon på forlengelse i nye 5 år. I første etasje i stasjonsbygningen er det et fungerende kjøkken og møblert for møterom og salong. Lokalene er tilrettelagt for utleie. I annen etasje er det flere rom som kan benyttes til aktiviteter.

Bane NOR har startet et rehabiliteringsprosjekt for stasjonsbygning og hageanlegget.
I 2022 kom Bane NOR i gang med renoveringsarbeidet på selve stasjonsbygningen. Asfalt på perrongen ble fjernet og terrenget senket til opprinnelig nivå. Betongkanten som var støpt opp mot tømmerveggen ble hogget vekk og avslørte betydelige råteskader i svill og bjelkelag. Undersøkelsen avslørte at huset er bygget med stående reisverk (ikke tømmer i laft) og de stående planker var felt ned i bunnsvillen.

Svill og gulvbjelker:

Nå er svillen under veggen mot plattformen byttet ut og samtlige gulvbjelker er påskjøtt nye ender til erstatning for det råteskadde trevirke. Leire i stubbeloftet er erstattet med trefiberplater og nytt stubbeloft er montert. Alt dette arbeidet ble utført utenfra og i kjelleren slik at interiør i første etasje ikke ble berørt. Arbeidet er utført etter antikvariske prinsipper og under tilsyn av Viken Fylkes kulturavdeling.

Ventiler:

Under arbeidet med fjerning av betongstøp kom det frem originalt støpejernsgods i grunnmuren. To ventilasjonsrister og et vindu med hengslet åpning ble tatt ut og renovert av historielaget. Disse er nå murt inn i den restaurerte grunnmuren.

Vinduer:

Samtidig med bygningsarbeidene ble samtlige vindusrammer på plattformsiden restaurert og råtne deler byttet. Historielaget bidro med originale skruer med tverrspor. Til slutt ble panelet under vinduskarmene byttet på hele plattformveggen.

Piper:

Det har vært problem med vannlekkasje rundt skorsteiner. I et forsøk på å avhjelpe dette ble det gitt tillatelse til å montere skiferplater som skulle hindre regnvann fra å trenge inn i murverket. I forbindelse med dette arbeidet ble det konstatert at de to upussede skorsteinene var i så dårlig forfatning at de måtte rives ned til takhøyde.

Restaureringsarbeider i gang på Prestebakke stasjon. Bane NOR er utførende. Foto: Svein Norheim.

Bane NOR har nedlagt et betydelig arbeide på bygningen i løpet av året, men det gjenstår fortsatt mye arbeid før forfallet er kompensert. Bane NOR har montert et moderne brannvarslingssystem med detektorer i de fleste rom og i alle etasjer. Systemet sender automatisk varsel om røk- og varmeutvikling og overvåker også romtemperatur som gir oss mulighet til fjernavlesning av informasjonen.

Etter flere år uten publikumsrettet aktivitet i stasjonen kunne vi i 2022 igjen ta stasjonen i bruk i forbindelse med sensommerstevnet. Det ble rigget til kafe i stasjonsmesterens leilighet og i ekspedisjonskontoret viste vi en fotoutstilling om HV-brakka på Ystehede. Den tidligere Arbeidstjenestebrakken med høy kulturhistorisk verdi, men som nå er truet av rivning.

I likhet med tidligere har vi også i år mottatt noen gaver i form av gjenstander med tilknytning til jernbane.

Tore Collett-Moen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *