Annen litteratur

Publikasjoner som er utgitt av Historielaget og er utsolgt kan lastes ned som PDF.

TittelPris
En kulturminneseilas på Ringdalsfjorden og Iddefjorden
Utgitt av Foreningen Økomuseum Grenseland – 2012
Svein Norheim
112 sider
280 kr

Skogselskapet på Prestebakke gjennom 60 år

Skrevet av Ole Brække, Knut Brække og Gunvor Sæther Brække.
Utgitt av Skogselskapet i Østfold 2009.
36 sider.
100 kr
”En förbannad historia” – Kampene på Berby og krigen 1808
Skrevet av Jostein Fet, James R. Archer, Kari Norheim og Svein Norheim. Red: Jens Bakke og Svein Norheim.
Idd og Enningdalen Historielag – 2008
32 sider
Utsolgt
Husmannsplasser i Enningdalen
Registrering av 166 plasser i Enningdalen
Red: Ruth og Sigurd Buer
Idd og Enningdalen Historielag – 1995
232 sider + bilder og kart
250 kr
Prestebakke skole 50 år
Fra sentralskole til utkantskole
Glimt fra skolens historie 1955-2005
Redaktør: Tor Hafsrød
Idd og Enningdalen Historielag – 2005
96 sider
50 kr
Cancelliraadens kirke (få igjen)
Prestebakke kirke 200 år.
Skrevet av Einar Rui, Birgitta Næss, Ruth Golden, Elisabeth Seip, John-Evert Vestbakke, Jens Bakke, Rolf Rynning Eriksen, Elisabeth Pettersen.
Idd og Enningdalen Historielag – 1993
48 sider
50 kr
Barndom og skolegang (få igjen)
Mathis Bakke (f. 1835) “Erindringer fra mine Oplevelser i korte Udtog.”
Etterord av Jens Bakke.
Utgitt av Idd og Enningdalen Historielag 1996.
26 sider.
30 kr
Ungdomslag i Idd (få igjen)
Av Jens Bakke, Torgeir Næss og Trine Bakke.
Utgitt av Idd og Enningdalen Historielag 1996.
28 sider.
30 kr
Munkholmen Lærfabrikk (Utsolgt – last ned PDF)
– en industrivirksomhet på Kornsjø
Av Bengt Moræus.
Forord av Jens og Birgitta Næss, Ellen Berg.
Utgitt av Idd og Enningdalen Historielag 1992.
24 sider.
PDF kommer
Veien til vår egen tid (Utsolgt – last ned PDF)
Historien om Anders og Berthe Marie Vestbakke og deres familie på Prestebakke
Av John-Evert Vestbakke.
Forord av Birgitta, Jens og Torgeir Næss
Utgitt av Idd og Enningdalen Historielag 1995.
80 sider.
PDF kommer
Berby – linjer i en herregårds historie
Skrevet av Sven G.Eliassen.
Utgitt av Idd og Enningdalen Historielag 1983.
8 sider.
20 kr
Historiske glimt fra Grenseområdet Elgåfossen/Älgafallet
HoVa forlag – 2001
Red: Lisbeth Andersson og Bjørn Ståhl
24 sider
30 kr
Rakkestad 1792
Sorenskriver Hieronymus Bassøes Rakkestad-beskrivelse fra 1792, opprinnelig trykt i “Topographisk Jounal 1796”.
Faksimileutgave utgitt av Østfold Historielag 1977.
Innledning ved Truls Nygaard, kommentarer ved Astrid Aas.
216 sider
100 kr
Festningsverk i Østfold i tiden før 1814
Tekst og tegninger av Kjeld Magnussen
Utgitt 2008 av Fortidsminneforeningen, Østfold Avd.
24 sider.
50 kr
CD – Tistedølen
Tistedalen Musikkforening presenterer 10 lokale Marsjperler
CD – 2012
200 kr

Ønsker du å bestille noen av bøkene kan du sende en mail til salg@idd.no

Porto kommer i tillegg!