Kurs og seminarer

Idd og Enningdalen historielag arrangerer kurs og seminarer med ulikt innhold som er av interesse for historielaget og/eller medlemmer av laget. Som regel er disse kursene åpne, dvs. kurs som både medlemmer og andre inviteres til å melde seg på. Kursene kan være kostnadsfrie eller med en mindre deltakeravgift. Ved åpne kurs har historielaget ofte fått økonomisk støtte av Studieforbundet kultur og tradisjon noe som bidrar til å holde eventuell kursutgifter på lavt nivå.


Innlegg om kurs og seminarer: