Halden 350 år – byen og festningen

Av Dag Strømsæther og Jens Bakke

17. oktober inviteres det til seminar i Fredrikshalds Teater. Det er 350 år siden Halden fikk sine byprivilegier, og fire år før det hadde de enorme utbyggingsarbeidene på Fredriksten festning startet. Det er en direkte sammenheng mellom borgernes innsats under de svenske angrepene, byggingen av Fredriksten festning og kjøpstadsrettighetene fra 1665.

Halden hadde en strategisk viktige beliggenhet. Uten den hadde byen ikke blitt befestet, og uten festningen hadde ikke ladestedet Halden fått bystatus i 1665. Den strategiske plasseringen har også gjort at byen har vært under angrep flere ganger enn noen annen by i Norge, og ingen annen by har en så ærefull plass i norgeshistorien. Byen og festningen er uløselig knyttet sammen.Fra første stund har det militære innslaget i byen vært betydelig, Halden har vært en av de mest militariserte bysamfunn i Norden gjennom flere hundre år.

Hva har dette militære innslaget bestått av? Hvordan har dette påvirket byen og borgerne? I hvilken grad og på hvilken måte har forsvarets tilstedeværelse satt spor etter seg i byen? Hvordan har soldatene vært som byborgere, og hvordan har borgerne vært som soldater? Hvilken rolle har Halden spilt i norsk nasjons-bygging og mytedannelse?

Dette er noen av de spørsmål vi stiller når byen nå feirer sitt 350 års jubileum.

Seminaret arrangeres av Fredriksten kommandantskap, Høgskolen i Østfold, Halden historiske Samlinger og Fredriksten festnings venner, i samarbeid med byens historielag. Seminaret er en del av Haldens byjubileum og er åpent for alle.

Praktiske forhold

Tid: Lørdag 17. oktober 2015 kl 0930 til kl1700.
Sted: Fredrikshalds Teater, Teatergaten 3, 1776 Halden.
Deltakeravgift:Seminaravgiftinkl kaffe/te og enkel lunsjkr  250,-
Kontaktperson/seminaransvarlig: Dag Strømsæther, kommandant Fredriksten festning (dag.stromsaether@forsvarsbygg.no, 90170351).

Påmelding: Påmeldingen registreres ved innbetaling av deltakeravgift til konto nr 1030.07.28206 (Fredriksten festnings Venner) innen 10. oktober 2015.

Program

Fra 0900              Kaffe/te, frukt

0930 – 0945        Velkommen, innledning                                              Dag Strømsæther

Haldens militære betydning

0945 – 1015        Hvorfor ladestedet Halden ble kjøpstad                        Hans Petter Hermansen

1015 – 1045        Halden og Strømstad – i militært grenseland                Nils Modig

1045 –  1100       Pause

Halden som garnisons- og festningsby

1100 – 1145        Militær virksomhet i Halden                                         D Strømsæther/M Rannestad

1145 – 1215        Borgerne som soldater og soldatene som borgere         Terje Holm

Militære spor i Halden

1215 – 1300        Lunsj

1300 – 1340        Militær påvirkning på det sivile liv                                Trond Svandal

1340 – 1415        Militær påvirkning på det sivile liv                                Sven G Eliassen

1415 – 1430        Pause

1430 – 1510        Militær arkitektur i Halden                                           Jens Bakke/Svein Nordheim

1510 – 1530       Pause

Halden i Norges historie

1530 – 1610        Haldens militærhistorie – mytedannelse og nasjonsbygging     H P Hermansen

1610 – 1700        Oppsummering/diskusjon

(med forbehold om endringer).

Om foredragsholderne

Dag Strømsæther: Oberst (P), kommandant på Fredriksten festning.

Hans Petter Hermansen: Cand.philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i historie, mellomfag i statsvitenskap og tysk., førstelektor ved HIØ fra 1999.

Nils Modig: Tidligere svensk marineoffiser, har bl a skrevet boken «Strømstad, gränsstad i ofredoch krig».

Magne Rannestad: Tidligere offiser, daglig leder i Fredriksten festnings venner.

Teje Holm: Historiker, leder av forsknings- og formidlingsavdelingen ved Forsvarsmuseet. Har nylig utgitt boken «Grunnlovens soldater».

Trond Svandal: Hovedfag i historie, har bl a skrevet om johanitterordenen på Værnekloster, forsyningssituasjonen i 1808 – 1814, og en lang rekke lokalhistoriske artikler.

Sven G Eliassen:Candphilol, historiker med spesialitet Østfolds historie. Tidligere bl. a. direktør ved Borgarsyssel museum. Har bl. a.skrevet Haldens historie og Østfolds historie.

Jens Bakke: Lokalhistoriker, med mange artikler og innlegg om lokalhistoriske emner i Haldens-området.

Svein Norheim: Konservator ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. Kulturhistoriker med 40 års bakgrunn i museumsarbeid. Forfatter av lokalhistoriske publikasjoner og artikler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *