Arbeidsplan for 2024

Idd og Enningdalen Historielag skal arbeide for å fremme den historiske interessen blant bygdas befolkning.

 • Historielagene er sammen med museer, arkiv og bibliotek samfunnets hukommelse når det gjelder fortidige handlinger.
 • Historielaget skal fremme håndbåren kunnskap og innsikt i den immaterielle kulturarven og bidra til at bl.a. gamle håndverkstradisjoner og prosesser bevares og videreføres.
 • Historielaget skal arbeide for kunnskap om og vern av kulturminner.
 • Historielaget skal arbeide for å styrke og utvikle lokalsamfunnet.
 • Historielaget skal forvalte og drifte bygningene på Gamle Prestebakke med Annestua, etter antikvariske prinsipper.
 • I samarbeid med eier av Prestebakke jernbanestasjon, Bane Nor, bidra til en antikvarisk faglig forvaltning av stasjonens bygninger og hageanlegg.
 • Formidle kulturarven gjennom publikumsrettede tiltak og arrangementer.
 • Tilrettelegge for folks opplevelse av natur og kulturminner gjennom merking, informasjon og vedlikehold av gamle vandringsleder og utvalgte kulturminner.
 • Øke kunnskapen om vår kulturhistorie gjennom registrerings- og dokumentasjonsprosjekter av boplasser og andre kulturspor.
 • Gjennom målrettet samlingsstrategi dokumentere, samle og bevare gjenstander, arkiv, foto og publikasjoner knyttet til Idd og Enningdalens historie.
 • Slektsgransking skal bidra med avskrift av eldre kildemateriale slik at dette blir tilgjengelig for alle. Dessuten hjelpe enkeltpersoner med å spore slekt.
 • Utgi årboka Ida og andre relevante publikasjoner.
 • Drifte og utvikle hjemmeside sammen med aktiv bruk av Facebook (og eventuelle andre digitale plattformer) for å formidle historielagets virksomhet og områdets historie.
 • Arbeide for å bevare kulturminner, og derigjennom bidra til at antikvariske og kommunale myndigheter hensyntar kulturminner og kulturhistorie i sine vurderinger i kommunale planer.

I 2024 skal historielagets arbeidsoppgaver være:

 1. Vedlikehold av bygninger og anlegg på Gamle Prestebakke i henhold til vedtatte planer.
 2. Utvikling av Prestebakke stasjon i samarbeid med Bane Nor, og dokumentasjon av jernbanehistorien i distriktet.
 3. Vedlikehold av vandringsleder og kulturminner som Bergstien, Olavsleden, Karl XIIs vei og Ystehedeneset-Skriverøa. Herav følger også skjøtsel av kulturminner, og sette opp informasjonsskilt på disse.
 4. Bidra (mot godtgjørelse) med driften av Monolittbruddet som f.o.m. 2021 er en del av Økomuseum Grenselands besøksmål.
 5. Utgi årboka Ida 2024
 6. Formidling og informasjon gjennom historielagets hjemmeside: www.idd.no og Facebook-side
 7. Registrering og dokumentasjon av boplasser i Idd og Enningdalen. Gamle og nye registreringer publiseres på Facebook og hjemmeside www.idd.no og på Riksantikvarens nettside www.kulturminnesok.no
 8. Utvikle samlingsstrategi for historielaget: Gjenstander, arkiv, foto og publikasjoner
 9. Arrangere Sensommerstevnet
 10. Formidling og arrangementer
  – Det arrangeres minst ett medlemsmøte/foredrag e.l. i kvartalet
  – Det arrangeres minst to historisk vandringer i halvåret
  – Åpne møter uten fast program arrangeres fire ganger i året
  – Søke samarbeid med Prestebakke skole og andre skoler i kommunen om formidling av lokalhistorien
 11. I driften av foreningen benyttes de til enhver tid mest anvendelig datasystemer innen arkivering og saksbehandling. I dag brukes StyreWeb for den administrative driften og RushFiles for arkivering av digitale dokumenter. Ulike systemer i StyreWeb vurderes fortløpende å tas i bruk.

1 Kommentar on “Arbeidsplan for 2024

 1. Hei
  Jeg jobber med en bok om stedet Hvitsten (mellom Drøbak og Son). Et kapittel er om minnebautaen over skipsreder Fred. Olsen. Denne er lagd av Iddefjord granitt i 1933 – 1934. Jeg forsøker å finne mest mulig informasjon om det firmaet som tok steinblokkene ut av fjellet, fraktet dem til Hvitsten og monterte dem opp slik de nå står. All tilgjengelig informasjon er av interesse. Jeg håper noen i historielaget har informasjon, eller at noen av dere kjenner noen som har greie på dette.

  Ser fram til å høre fra dere.
  Vennlig hilsen

  Ole Strøm
  Rammeveien 3
  1545 Hvitsten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *