Skoleplansjekomiteen

Plansjegruppas formål er å registrere og avfotografere alle skoleplansjene i Halden kommune, fortrinnsvis plansjer som oppbevares i skolene.

Det gjøres i et eget oppsatt fotoatelier med profesjonelt fotoutstyr og registreres med tekst og bilde i en database. Hver tirsdagskveld treffes gruppas medlemmer, Hanne Røed, Ola Berglund og Anne Sætre Jensen.

Skoleplansjene blir sjelden eller aldri brukt i undervisningen på skolene lenger og har dermed utspilt sin rolle som et pedagogisk hjelpemiddel. Vi vet at de aller fleste plansjene i Halden kommune har havnet på loft og kott rund forbi og at denne type oppbevaring ikke er optimal. Det er derfor viktig for ettertiden å dokumentere hvorfor plansjene har fasinert flere generasjoner skoleelever. Det finnes et sted mellom to og tre tusen plansjer i Halden kommune som skal registreres.

Skoleplansjene finner du her

Galleriet er organisert i disse hoved- og underkategorier:kategorier:

 • Anvendt vitenskap
  • Håndverk
  • Husholdning
  • Landbruk
  • Medisin og helse
   • Anatomi
   • Ernæring
   • Helse og sikkerhet
 • Geografi
 • Historie
 • Kunst, kultur og fritid
  • Arkitektur
  • Musikk
  • Sport og fritid
 • Naturvitenskap
  • Astronomi
  • Botanikk
  • Fysikk
  • Zoologi
   • Bløtdyr
   • Fisk
   • Fugler
   • Insekter
   • Krypdyr
   • Pattedyr
 • Religion
  • Gamle testamentet
  • Nye testamentet
 • Samfunn
  • Befolkning
  • Handel
  • Mål og vekt
  • Naturressurser og miljøvern
  • Samferdsel
 • Språk
  • Engelsk
  • Norsk

Kontaktperson/leder for komiteen:
Anne Sætre Jensen
E-post: anneseje@outlook.com


Innlegg om skoleplanjene:

Skoleplansjegruppas årsberetninger: