Kurs om geologi og landskapsutvikling

Nå har du en ny mulighet til å lære om geologi og landskaps-utvikling og få et forbedret grunnlag til å forstå kulturlandskapet rundt deg. Historielaget inviterer til det 4. kurset om temaet, til glede for deg som ikke har vært deltager på tidligere fulltegnede kurs. Kurset henter også denne gangen bakgrunnsstoff fra Idd og Enningdalen, men også fra Berg og andre deler av Østfold og verden.

Om 2016-kurset:

Kurset har en ramme på 5 kurskvelder lagt til tirsdager. Kurset vil de 2 første kurskveldene bli holdt i lokalene til Høgskolen i Østfold på Remmen. Kursdagene er tirsdag 16. feb. 2016 (kursstart) og tirsdag 15. mars med oppstart kl. 18.00 med 3 klokketimer begge kurskveldene.De 3 øvrige kurskveldene gjennomføres som ekskursjoner i Halden-området planlagt lagt til 26. april, 24. mai, 31. mai med henholdsvis 3, 4 og 5 klokketimer med start kl.17.00. Kurslærer er førstelektor Steinar Wennevold. Kurset vil bestå av forelesninger, praktiske øvelser og ekskursjoner. Nærmere informasjon vil bli gitt til de som får kursplass. 

Materiell og kursavgift

Kursavgiften er satt til 350 kr. for å dekke innkjøp av kartbladet ”Iddefjorden” og kvartærgeologisk kart, Halden. Du vil også få utlevert annet undervisningsmateriell som artikkelen ”Landformene i Østfold” (2002) av Tormod Klemsdal. Kart og øvrig kursmateriell får kursdeltakere beholde etter fullført kurs. 

Påmelding:

Ønsker du å melde deg på kurset, må du vende deg til John Ljøner Andersen på e-post: johand@halden.net eller ved en sms/telefon 900 79 574 så snart som mulig. Påmelding vil skje fortløpende fram til kurset eventuelt er fulltegnet. Det er 10 ledige kursplasser på annonseringstidspunktet,og kurset vil maksimalt ha 15 deltakere. De som har meldt seg på, vil senest få melding om kursplass 9. februar 2016.Ta gjerne kontakt om du ønsker ytterligere informasjon.

Kurset er støttet av Studieforbundet kultur og tradisjon.Påmeldingen skjer etter prinsippet ”først til mølla”. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *