Årsrapport – kurs i 2016

Geologi og landformutvikling, samt et internt datakurs for seniormedlemmer.

Geologi og landformutvikling – et kurs støttet økonomisk av Studieforbundet Kultur og tradisjon

I perioden februar til juni i 2016 ble kurset Geologi og landformutvikling gjennomført for 4. gang. Kurset skulle også dette året gi grunnlag for forståelse av utformingen av kulturlandskapet i Østfold med vekt på Haldenområdet med eksempler fra Idd og Enningdalen. I tillegg kom flere eksempler fra Berg langs Raet. Også dette året ble kurset gjennomført med førstelektor Steinar Wennevold som kurslærer.

Kurset som var fulltegnet med 15 deltakere, omfattet 18 klokketimer og besto av to forelesninger holdt på Høgskolen i Østfold, Remmen samt tre ekskursjoner i Halden området. Kursavgiften på 350 kr dekket innkjøp av topografisk kartblad frå Halden-området og Kvartærgeologisk kart, Halden, noe deltakerne fikk beholde etter fullført kurs. Kursdeltakerne fikk også utlevert artikkelen Landformene i Østfold (2002) av Tormod Klemsdal samt en del annet kursmateriell . Studieleder sto ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av kurset.

Et internt datakurs for seniormedlemmer i Idd og Enningdalen sammen med elever ved Prestebakke skole

Et datakurs for seniormedlemmer i Idd og Enningdalen historielag i samarbeid med Prestebakke skole ble gjennomført oktober 2016 etter initiativ og i regi av Kari Stumberg Omholt, Idd og Enningdalen historielag.

En gruppe seniormedlemmer i historielaget deltok på kurset med temaet «bruk av internett». Historielaget legger ut mye informasjon på sine nettsider, men siden en del av medlemmene ikke føler seg trygge på bruk av data, er det mange som ikke får tilgang på det historielaget formilder gjennom sine nettsider.

Styret i Idd og Enningdalen Historielag bestemte derfor at det kunne være forsøket verdt å invitere til et internettkurs. Vi henvendte oss derfor til Prestebakke skole og ble møtt med stor velvilje og kompetanse. Skolen stilte både datamaskiner og undervisningslokale til disposisjon. Lærer Kristin Synnøve Jensen ved skolen lot sin femteklasse hjelpe til, som et hyggelig innslag i kurset, da kursdeltagerne skulle lære å bruke e-post. Da var det gunstig å ha noen å sende epost til. Elevene fikk prøve seg som lærere og forklarte nøye og tålmodig for konsentrerte kandidater hvordan dette skulle gjøres. Ingen generasjonskløft her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *