Store nordiske krig. Menneskene i krigens landskap

Av Dag Strømsæther og Jens Bakke

Velkommen til historieseminar i et nyoppusset Fredrikshalds Teater lørdag 30. september 2017! Arrangør er Fredriksten kommandantskap, Høgskolen i Østfold, Halden historiske Samlinger og Fredriksten festnings venner i samarbeide med byens historielag. Seminaret er åpent for alle.

Den store nordiske krig var et viktig skille i Nordens historie, og ingen steder i Norge ble så sterkt berørt som Halden og områdene omkring. Gjennom seminarer i 2016, 2017 og 2018 ønsker vi å sette fokus på denne viktige og spennende epoken i vår nasjonale og lokale historie.

Etter at svenskenes angrep i 1716 var slått tilbake skulle en tro det ble fred i landet. Slik var det ikke i Østfold og Båhuslen. Her var situasjonen fortsatt svært spent, det var hyppige trefninger og regelrette krigshandlinger. Tiden mellom de to svenske felttogene var en stor belastning for folket i vår del av landet.

Hvordan førte man krig på denne tiden? Hvordan artet krigføringen seg, og hvordan påvirket krigføringen sivilbefolkningen? Hva var igjen av Halden etter at borgerne brente ned byen sin? Hvem var soldatene, og hvordan opplevde de krigen?
Sjøkrigen var en viktig del av kampene, i 1717 og 1718 var det en heftig kamp om kontrollen over Iddefjorden. Hvor viktig var egentlig sjøkrigen for det som hendte på land?

Alt dette er noen av de spørsmål vi håper å få svar på i dette seminaret gjennom foredrag og diskusjoner.
Innledere vil være både lokale og eksterne krefter, bl. a. professor Lars Ericson Wolke fra Försvarshögskolan i Sverige, oberstløytnant Harald Høiback fra Forsvarets Høgskole og James R Archer fra Østfoldmuseene. Det hele vil finne sted i et nyoppusset Fredrikshalds teater, og det vil bli gitt mulighet for å se resultatet av restaureringen.

Praktiske forhold:

Tid: Lørdag 30. september 2017 kl 0900 – 1500. Sted: Fredrikshalds teater, Teatergaten 3, 1776 Halden Deltakeravgift: Seminaravgift inkl kaffe/te og enkel lunsj kr 250,- Kontaktperson/seminaransvarlig: Dag Strømsæther, kommandant Fredriksten festning (dag.stromsaether@forsvarsbygg.no, tlf 901 70 351).
Påmelding: Påmelding registreres ved innbetaling av deltakeravgift til konto nr 1030.07.28206 (Fredriksten festnings Venner) innen 15. september 2017.

PROGRAM 30. september 2017:

0900 – 0920   Kaffe/te, frukt, registrering
0920 – 0930   Velkommen, D Strømsæther
0930 – 0945   Militær musikk og signaler T Ulsnæs
0945 – 1025   Krig på 1700-tallet H Høiback
1025 – 1040   Pause, Kaffe/forfriskninger
1040 – 1120   Militærmakt i Norge på 1700-tallet T Holm
1120 – 1200   Sjøkrigens betydning, med vekt på 1717-1718 L E Wolke
1200 – 1245   Lunsj, med orientering om oppussing av teateret
1245 – 1325   Halden etter brannen 1716 J R Archer
1325 – 1405   Breven som aldrig kom fram P Hjortstam
1405 – 1445   Østfold – krigens landskap, paneldiskusjon
1445 – 1500   Spørsmål/oppsummering

Om foredragsholderne:

Dag Strømsæther, født 1948, oberst (P), kommandant på Fredriksten festning.
Tor Ulsnæs, født 1954, etnolog, konservator NFF, seniorrådgiver ved Østfoldmuseene. Har bl. a. arbeidet med militærhistorie, og er leder i «Kong Frederik IV’s Tambourafdeling af 1704».
Harald Høiback, født 1969, oberstløytnant i Luftforsvaret og har ved siden av militær utdanning en mastergrad i historie og en doktorgrad i filosofi. Han har skrevet bl. a. Krigskunstens historie fra 1500 til i dag.
Terje Holm, født 1951, førsteamanuensis og avdelingsleder ved Forsvarets museer. Har blant annet skrevet om taktikk og soldatutdanning på 1700- og tidlig 1800-tall.
Lars Ericson Wolke, født 1957, professor ved Försvarshögskolan i Stockholm og en av Sveriges fremste eksperter på militærhistorie. Han har bl. a. skrevet bok om Sveriges sjøkrig.
James Ronald Archer, født 1966, etnolog, førstekonservator NMF, arkivar ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. Har forfattet ulike kulturhistoriske bøker og artikler, senest en politisk biografi om Carsten Tank.
Peter Hjortstam, født 1956, kommer fra Alingsås i Sverige og er historielærer og amatørforsker med soldater som spesialitet. Han har særlig studert forholdene omkring Västgöta-Dals regemente.

Dag Strømsæther og Jens Bakke

Mark Postlethwaite: Svenskene rømmer Fredrikshald i juli 1716. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *