Historisk seminar i Fredrikshalds Teater

For tredje år på rad inviteres det til historisk seminar i Fredrikshalds Teater, denne gang 15. oktober 2016. Tema er den store nordiske krig og haldendistriktet i 1716. Historielaget er en av medarrangørene.

STORE NORDISKE KRIG – FELTTOGET 1716

Velkommen til historieseminar i Fredrikshalds teater, Halden, 15. oktober 2016.
Den store nordiske krig var et viktig skille i Nordens historie, og ingen steder i Norge ble så sterkt berørt som Halden. Gjennom seminarer i 2016, 2017 og 2018 ønsker vi å sette fokus på denne viktige og spennende epoken i vår nasjonale og lokale historie.

I år er det 300 år siden den store nordiske krig kom til Halden for alvor. Etter at Karl XII hadde måttet gi opp angrepet på Akershus rykket han mot søndre Østfold og Fredriksten festning. Han ønsket å sikre seg denne nøkkelen til Norge, for å ha et brohode for et senere forsøk på å ta landet. I ca. to måneder var området fullt av svenske tropper, og det hele kulminerte med angrepet på festningen og byen natt til den 4. juli 1716. Borgerne tente på byen og svenskene måtte trekke tilbake med store tap. Da Tordenskjold noen dager senere ødela svenskenes forsyningsflåte i Dynekilen måtte svenskekongen gi opp sitt felttog i Norge. Som vi alle vet kom han tilbake to år senere med en betydelig større styrke.

Hva var det egentlig som skjedde for 300 år siden? Hvordan var forholdene i Halden før og etter brannen, hvordan innvirket brannen på borgerne og byens videre utvikling? Hvordan levde vanlige folk og soldater på denne tiden, og hva spiste de? Hvor viktig var sjøkrigen, og hva betydde Tordenskjolds innsats i Dynekilen?
Dette er noen av de spørsmål vi håper å få svar på i dette seminaret.

Innlederevil være både lokale og eksterne krefter, bl. a. professor emeritus Finn-Einar Eliassen fra Høgskolen i Vestfold, historiker Dan Henry Andersen fra Danmark og professor Lars Ericson Wolke fra Sverige. Det vil bli fortalt om og presentert smaksprøver på den maten soldater og vanlige folk levde av for 300 år siden.

Seminaret arrangeres av Fredriksten kommandantskap, Høgskolen i Østfold, Halden historiske Samlinger og Fredriksten festnings venner i samarbeide med byens historielag. Seminaret er åpent for alle.

Byen brenner 4. juli 1716. Maleri av Mark Postlethwaite.

Byen brenner 4. juli 1716. Maleri av Mark Postlethwaite.

Praktiske forhold:

Tid: Lørdag 15. oktober 2016 kl 0900 – 1700 Sted: Fredrikshalds teater, Teatergaten 3, 1776 Halden Deltakeravgift: Seminaravgift inkl kaffe/te og enkel lunsj kr 250,- Kontaktperson/seminaransvarlig: Dag Strømsæther, kommandant Fredriksten festning (dag.stromsaether@forsvarsbygg.no, tlf 901 70 351).

Påmelding: Bindende påmelding registreres ved innbetaling av deltakeravgift til konto nr 1030.07.28206 (Fredriksten festnings Venner) innen 5. oktober 2016.

PROGRAM 15. oktober 2016
Fra 0900 Kaffe/te, frukt, registrering
0930 – 0945 Velkommen, innledning Dag Strømsæther
0945 – 1015 Skandinavia i 1716 Hans Petter Hermansen
1015 – 1045 Krigen i Norge 1716 Dag Strømsæther
1045 – 1100 Pause, Kaffe/forfriskninger
1100 – 1130 Angrepet på Fredriksten 1716 Magne Rannestad
1130 – 1215 Bybranner, bybefolkning og byregulering i tidlig nytid (1500 – 1830) Finn-Einar Eliassen
1215 – 1300 Lunsj
1300 – 1330 Colbjørnsensøsknene, en by og en brann i 1716 James Roald Archer
1330 – 1415 Tordenskjold før og efter Dynekilen Dan Henry Andersen
1415 – 1500 Dynekilen ur svensk synpunkt Lars Ericson Wolke
1500 – 1600 Utan mat och dryck …. Lovisa Tengelin
1600 – 1630 Spørsmål/oppsummering

Om foredragsholderne:

  • Dag Strømsæther, født 1948, oberst (P), kommandant på Fredriksten festning.
  • Hans Petter Hermansen, født 1948, cand.philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i historie, mellomfag i statsvitenskap og tysk, førstelektor ved HIØ.
  • Magne Rannestad, født 1954, tidligere offiser, daglig leder i Fredriksten festnings venner.
  • Finn-Einar Eliassen, født 1948, dr. philos, professor emeritus ved Høgskolen i Vestfold med spesialitet byhistorie.
  • James Ronald Archer, født 1966, etnolog, førstekonservator NMF, arkivar ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. Har forfattet ulike kulturhistoriske bøker og artikler, senest en politisk biografi om Carsten Tank.
  • Dan Henry Andersen, født 1956, dansk forfatter og historiker, cand. mag. i historie og engelsk, har bl. a. skrevet bok om Tordenskjold.
  • Lars Ericson Wolke, født 1957, professor ved Försvarshögskolan i Stockholm og en av Sveriges fremste eksperter på militærhistorie. Han har bl. a. skrevet bok om Sveriges sjøkrig.
  • Lovisa Tengelin, født 1972, har i mange år vært engasjert i reenactment-miljøer, med sammenligninger mellom det sivile og militære livet på 1700-tallet. Hun har formidlet 1700-talls mat bl. a. ved Skansen i Stockholm og flere svenske museer. Lovisa vil by på en spennende mathistorie med demonstrasjon og prøvesmaking

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *