Årsmelding for Stasjonskomiteen – 2013

Komiteen for Prestebakke Jernbanestasjon består av: Tore Collett Moen (komitéleder fra IEH og Jernbaneklubben), Ulf Vidar Larsen (komitésekretær fra IEH). Mona Johnsen (fra IEH), Hans Kristian Mjølnerød (fra IEH) og Kari Norheim (fra Jernbaneklubben).

Komiteen arbeider for at Prestebakke stasjon skal bli benyttet til aktiviteter og bidra positivt til arbeidet i historielaget og til glede for lokalsamfunnet på Prestebakke. Ved årsskiftet 2013/14 ble det inngått en 3-års leiekontrakt mellom historielaget og ROM eiendom.  Det foregår diskusjoner om en eventuell fremtidig overtakelse av eierforhold. Eier har malt godshuset i sommer og foretatt en del nødvendige oppgraderinger av elektrisk anlegg.

Historielagets fotogruppe har etablert seg i ett av lokalene i 2. etasje.

1. etasje er det et fungerende kjøkken og møblert et møterom og en salong. Lokalene er tilrettelagt for utleie.

I forbindelse med Sensommerstevnet ble det satt opp en fotoutstilling og rigget opp en utstilling av jernbaneeffekter i det opprinnelige venterom og ekspedisjonslokale. Mange besøkende fortalte minner fra tiden stasjonen var betjent og det har innkommet en rekke gjenstander som vil passe inn i et fremtidig jernbanemuseum i disse lokaler.  Samtidig ble det rigget til en modelljernbane i godhuset som skapte stor interesse og engasjement.

Huskomiteen har engasjert seg sterkt i å vedlikeholde både hus og området rundt.

Idd, 30.1.2014
Tore Collett Moen, komitéleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *