Årsmelding for Stasjonskomiteen – 2018

Komiteen for Prestebakke Jernbanestasjon består av: Tore Collett-Moen (komitéleder), Olav Wold og Per Lervik.

 Komiteen arbeider for at Prestebakke stasjon skal fylles med aktiviteter og bidra positivt til aktivitet i historielaget og til glede for lokalsamfunnet på Prestebakke. Ved årsskiftet 2013/14 ble det inngått en 3-års leiekontrakt mellom historielaget og ROM eiendom. Eiendommen eies nå av BaneNOR eiendom og leieavtalen ble i 2018 forlenget til 31.8.2020. I første etasje i stasjonsbygningen er det et fungerende kjøkken og møblert et møterom og en salong. Lokalene er tilrettelagt for utleie. I annen etasje er det flere rom som kan benyttes til aktiviteter.

I forbindelse med Sensommerstevnet 2018 ble det satt opp et modelljernbaneanlegg for mindre barn i stuen og rigget opp en utstilling av jernbaneeffekter i det opprinnelige venterom og ekspedisjonslokale. Der ble det også satt opp et postkontor med salg av frimerker og postkort. Kafedriften ble betydelig oppgradert og publikumstilstrømningen var også i år rekordstor.

Det arbeides fortsatt med å etablere en brukergruppe og aktivitetsplan for stasjonen. 3. juli 2018 arrangerte vi befaring og foredrag om pendel-pilar og viaduktene i Enningdalen. Broingeniør Vidar Vik fra BaneNOR viste oss rundt under broen ved Prestebakke kirke. Broen var nyrestaurert og vegetasjonen var fjernet slik at det var lette å komme til og studere den unike konstruksjonen og fysiske detaljer. Befaringen endte på Prestebakke stasjon hvor Vik holdt sitt fascinerende foredrag om konstruktøren, Axel Petersson og hans broer og svarte på spørsmål fra til sammen 16 engasjerte deltakere.

Idd, 17.1.2019
Tore Collett-Moen, komitéleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *