Årsmelding for Stasjonskomiteen – 2016

Komiteen for Prestebakke Jernbanestasjon består av: Tore Collett-Moen (komitéleder), Ulf Vidar Larsen (komitesekretær), Olav Wold og Per Lervik (tiltrådt komiteen 2016).

Komiteen for Prestebakke Jernbanestasjon består av: Tore Collett-Moen (komitéleder), Ulf Vidar Larsen (komitesekretær), Olav Wold og Per Lervik (tiltrådt komiteen 2016). Komiteen arbeider for at Prestebakke stasjon skal bli benyttet til aktiviteter og bidra positivt til aktivitet i historielaget og til glede for lokalsamfunnet på Prestebakke. Ved årsskiftet 2013/14 ble det inngått en 3-års leiekontrakt mellom historielaget og ROM eiendom. Avtalen er forlenget til 2018.

I første etasje i stasjonsbygningen er det et fungerende kjøkken og møblert et møterom og en salong. Lokalene er tilrettelagt for utleie. I annen etasje er det flere rom som kan benyttes til aktiviteter.

I lengre tid har det vært problemer med samtlige skorsteiner og disse må rehabiliteres før ildstedene igjen kan benyttes. Dette, i kombinasjon med svakt elektrisk anlegg har gjort bygningen uanvendelig i vinterhalvåret. Rom Eiendom har igangsatt rehabilitering av skorsteiner og utført forsterkning av taket etter råteskader.

I forbindelse med Sensommerstevnet 2016 ble det satt opp et modelljernbaneanlegg i stuen og rigget opp en utstilling av jernbaneeffekter i det opprinnelige venterom og ekspedisjonslokale. Der ble det også satt opp et postkontor med salg av postkort og frimerke med motiv fra Prestebakke. Publikumstilstrømningen var rekordstor.

Det arbeides med å etablere en brukergruppe av stasjonen. Senhøstes 2016 ble ca. 40 potensielle interesserte i lokalmiljøet tilskrevet og invitert til en sammenkomst for å undersøke interessen. 13 personer møtte opp og ble enige om å arbeide videre med å etablere en forening og arrangere møter og aktiviteter.

Også i 2016 har vi mottatt gaver i form av bl.a. uniformer, bøker, tidsskrifter, notater, fotografier og utklipp. Gavene er viktige for å kunne dokumentere og formidle historien til jernbanestrekningen Halden – Kornsjø. Det arbeides med å registrere og organisere gavene.

Idd, 22.1.2017
Tore Collett-Moen, komitéleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *