Årsrapport for Huskomiteen 2016

Medlemmer i HK fra start 2016 har vært Arild Svendsen, Hilde Gløckner, Jan Gunnar Opsahl, Kai Hov, Kjell Eriksen, May Britt Johansen, Stein Johansen, Anne Kristin Sætre, Jon Hordnes, Jon Jørstad, Hege Wold Jensen, Hans Kristian Mjølnerød, Ole Jacob Stensvik, Ragnhild Løberg, Steinar Løberg (leder).

Høsten 2016 trådte også Rolf Arild Engebretsen og Tore Collett Moen inn. I tillegg deltok Borger Thorby og vår unge medhjelper Mikael Sefring på mange dugnader.På planleggingsmøtet 11.februar ble arbeidsoppgaver bestemt og vaktlister satt opp for dugnader torsdager i perioden fra 14. april og frem til sensommerstevnet. Sesongen startet med omfattende vårrengjøring i hovedhuset og Annestua og rydding i uthusene.

Utendørs ble bjørkeved kløvd og stablet, senere ble også en del bakerovnsved (bakhon) kappet opp og båret inn i vedskjulet.Bakerovnen i Hovedhuset ble innvendig reparert av Anne og Rolf Arild i fellesskap.

En nyinnkjøpt gjerdesag og et nyinnkjøpt stillas ble oppmontert. På låven skulle gavlveggen mot veien kles på nytt og males og vinduene skiftes. Dette ble utført innen sensommerstevnet. HK fikk her hjelp av Stein Gjerløw. I låven (loppemarkedet) satte Kai og Stein opp enda flere solide benker og reoler langs veggene.Arild fullførte blikkenslagerarbeidet på Stabburet.

På Søtholmen drev møbelsnekker Hans Holmen et verksted i et langt liv. Dette ble gitt historielaget av arving Ingrid Borgersen mot at laget bevarte det vesentligste av inventaret. Dette ble da tatt ut og fraktet til Prestebakke stasjon, der det foreløpig er lagret i lokstallen.I hagen på Gamle Prestebakke ble et peonbed anlagt. Peoner er en av våre eldste stauder, og peoner var samlet inn fra flere steder i distriktet. Dessuten ble lysthuset i hagen ryddet; der skal i fortsettelsen et lag singel fylles på og nye benker komme på plass.

Et stort arbeid ble som før nedlagt for å forberede sensommerstevnet, bl.a. med utstillingen i Annestua : Fra vugge til grav. Denne viste Ragnhild også for elever fra Prestebakke og Folkvang skoleSnekker- og malerarbeidet på låven gjorde at loppemarkedet måtte organiseres på kort tid, og særlig Anders Samuelsen arbeidet mye ekstra for å komme i mål med dette til stevnet.

Det største prosjektet i 2016 var å redde og gjenreise ei smie fra distriktet. Fra Inger-Lisbeth Bjerge hadde historielaget fått smia på Holmberg gård, Aspedammen. Smia var knyttet til stenhoggervirksomheten der og er trolig oppført mellom 1880 og 1913. All brukbar kledning og inventar ble tatt ned på dugnad og fraktet til Gamle Prestebakke. Reisverket, granittfundamentene og essa ble tatt ned og transportert av Bygdeservice. Granittfundamentene og essa ble så gjenreist her ved siden av hoggeskuret. Reisverket ble rekonstruert og tømret opp av Jon Stumberg assistert av Nils Nilsen. Et enkelt gammeldags vasstak ble lagt og alle vegger etter hvert kledd. På Ystehede hadde historielaget fått i gave og tatt ned ei anleggssmie, og reisverk og kledning fra denne smia ble brukt til supplement. I 2016 har dugnadsarbeidet på smia mest vært å sortere fram og legge ca. 700 teglsten på taket. Innen november var smia på Holmberg gjenreist på Gamle Prestebakke, og Jan Gunnar kunne legge siste mønesten på plass. Totalt har 172 dugnadstimer gått med til prosjekt smie, av dem 70 timer i 2016. Arbeidet har skjedd i samarbeid med Fylkeskonservatoren som også har gitt tilskudd på kr. 30 000. Fra Sparebankstiftelsen Halden mottok vi kr 50 000. Smia er altså fullført i det ytre og er blitt en pryd for tunet. I 2017 skal den etter planen innredes og komme i funksjon.Også dette år har Rolf Arild Engebretsen fyrt i ovnene ved de fleste anledninger og besørget plenklipping både Gamle Prestebakke og Prestebakke stasjon.

Huskomiteen har bestyrt en betydelig utleie. Til slutt vil HK takke alle som i 2016 har gjort en innsats på Gamle Prestebakke og alle som har gitt en gave!

(SL)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *