Jernbanestasjonskomiteen – 2020

Komiteen for Prestebakke Jernbanestasjon består av: Tore Collett-Moen (komitéleder), Olav Wold og Per Lervik.

Prestebakke jernbanestasjons bygninger og hage er fredet – fredningsvedtak fra 1995. Komiteen arbeider for at Prestebakke stasjon skal fylles med aktiviteter og bidra positivt til aktivitet i historielaget og til glede for lokalsamfunnet på Prestebakke. Ved å leie Prestebakke stasjon sikres kulturminnet Gamle Prestebakke fra å få uønsket aktivitet på naboeiendommen og vi bidrar aktivt til vedlikehold og antikvarisk restaurering av stasjonsanlegget.

Eiendommen eies av Bane NOR Eiendom og leieavtalen ble i 2020 forlenget til 31.8.2025 med opsjon på forlengelse i nye 5 år. I første etasje i stasjonsbygningen er det et fungerende kjøkken og møblert for møterom og salong. Lokalene er tilrettelagt for utleie. I annen etasje er det flere rom som kan benyttes til aktiviteter.

Bane NOR har startet et rehabiliteringsprosjekt for stasjonsbygning og stasjonshage. Komiteens leder har vært involvert i ulike befaringer i denne anledning. Det er ventet en konsulentrapport om tilstanden på Stasjonsbygningen, og om alt går etter planen vil det bli foretatt bygningsmessige utbedringer av bl.a. bunnsviller og utvendig panel før hele bygningen males opp utvendig. Fylkeskonservator har foretatt befaring og gitt sine anbefalinger for arbeidene.

En hagearkitekt har skrevet en rapport med anbefalinger om restaurering av hageanlegget på stasjonen. Det arbeides nå med en skjøtselsplan med tanke på å gjenskape hagen mest mulig autentisk. Bane NOR leide inn entreprenør som sammen med medlemmer av historielaget foretok en beskjæring og fjernet uønsket vegetasjon.

På grunn av korona-epidemien har det ikke forgått publikumsrettet aktivitet på stasjonen i 2020. I likhet med tidligere har vi også i år mottatt noen gaver i form av gjenstander med tilknytning til jernbane.

Tore Collett-Moen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *