Huskomiteens årsrapport for 2020

Huskomiteens arbeid gjennom 2020

Medlemmer i HK dette år har vært: Arild Svendsen, Tore Collett-Moen, Rolf Arild Engebretsen, Stein Gjerløw, Hilde Gløckner, Ragnhild Løberg, Jan Gunnar Opsahl, Stein Johansen, Kai Hov, Odd Lindgren, Nils Nilsen, Anne Sætre, Claus Martin Andersen, Hege Wold Jensen, Kjell Eriksen, Jon Jørstad, Jon Hordnes, Bent Rørmyr (ny), Steinar Løberg.

I tillegg har «kjøkkensjef» Borger Thoreby stilt opp med servering på de fleste dugnader og også bidradd med glassmesterarbeid og annet. Ellers har Svein Norheim deltatt hyppig i dugnadsarbeidet på Gamle Prestebakke, og med sin konservatorerfaring stilt opp som konsulent for restaurering og hjulpet til med søknader.

På grunn av Korona-pandemien har innkalling til dugnad for Huskomiteens alle medlemmer (nesten 20 personer) ikke blitt utsendt. Men etter en bestemt plan har en del nødvendig arbeid blitt gjort – til tross for «Korona-pause» i noen perioder. Arbeidet har blitt avtalt med og utført av enkelte personer og av mindre spredte grupper. Det har vært fokus på at smitteverntiltak skulle ivaretas, med desinfisering, navneliste for hver dugnad etc.

Ingen nye avtaler om utleie av lokalene ble inngått i 2020. To konfirmasjoner og et bryllup ble avlyst i mai på grunn av smittesituasjonen. En konfirmasjon ble gjennomført i september.

Utleien medførte at Prinsestua ble oppgradert. Det var på høy tid. Taket, som lenge hadde vært skjemmet av malingavskallinger, ble pusset og malt. Golvet, som var oppskrapet på grunn av gjentatte flyttinger av pianoet, ble slipt og malt. Et stort etterarbeid med støvsuging og vask ble gjort før stuene ble møblert på nytt.

På hovedbygningen ble begge inngangsdørene pusset og gjort presentable med nye omganger linoljemaling. Utvendig ble manglende toppstrøk påført på nedre del av langveggen mot hagen. Likedan ble partiet rundt toalettbygningen vasket og malt på nytt. Rundt hovedinngangen ble det gjort et foreløpig ansiktsløft i påvente av grundigere oppgradering senere.

Et stort arbeid i 2020 var rehabiliteringen av Vognskjulet. Store deler av bunnsvillene ble skiftet ut. Ny kledning ble spikret opp på hele langveggen mot gårdsplassen. Det gamle smårutete 1700-talls-vinduet ble restaurert og satt inn igjen der. Likedan ble kledningen på gavlveggen mot lysthuset skiftet ut med ny. På baksiden – på langveggen mot jernbanesporet – er et parti av bunnsviller byttet fra hjørnet, og ny kledning er så langt oppført der. (Snekkerarbeidet fullføres i 2021 slik at hele bygningen blir rehabilitert, selvsagt med vår historiske gammeldass bevart.) Den nye kledningen på Vognskjulet ble deretter malt. En viktig oppgradering var også at bygningen ble utstyrt med takrenner – av sink. (Det gjenstår for 2021 å montere beslag). Innvendig ble Vognskjulet ryddet grundig og organisert på nytt: Reoler for bl.a. alt teltutstyr ble etablert, likedan oppheng for stiger og diverse redskap. Deler av golvet ble skiftet ut.

Et stort arbeid ble også utført med å kappe, klyve og lagre ved – det meste til alle jernovnene, men også til bakerovnene.

På et stort areal – på tunet, i hagen, rundt Annestua og området rundt Stasjonen – ble regelmessig plenklipping utført.

En større rehabilitering av Annestua er planlagt. I første omgang er det søkt midler fra Viken fylkes-kommune om restaurering av de tre empirevinduene på framsiden. Til slutt vil Huskomiteen takke alle som i 2020 har gjort en innsats på Gamle Prestebakke og alle som har gitt gaver.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *