Gruppa for registrering av kulturminner. (2020)

I 2020 har gruppa bestått av Marit Bokerød Hansen, Trond Bakke, Arnfinn og Mai Norderhaug, Ole P. Hagen, Bjørn Nakken, Thore Nielsen, Arne Omholt, John Solberg og Ulf Vidar Larsen.

Gruppa har pga. pandemien ikke hatt noen felles virksomhet i 2020. Vi er i gang med å registrere gamle boplasser i nordre del av tidligere Idd kommune. Dette vil vi fortsette med i 2021, forhåpentligvis når det blir lempeligere, og vi kan samles igjen. Det er 162 boplasser i alt som skal besøkes. Vi kaller det boplasser for vi vet ikke om det er en vanlig boplass eller husmannsplass. Dette prosjektet vil pågå i dette året og kanskje 2022 og 2023. I tillegg har vi registrert andre kulturminner som snart er borte, men hvor rester og spor finnes.

Ulf Vidar Larsen har bedt seg fritatt for dette vervet. I hans sted har styret oppnevnt Thore Nielsen f.o.m. 2021. Fra og med 2021 vil det fortløpende bli publisert resultater av det registreringsarbeidet som blir gjort med registrering av boplasser i Idd. Likeledes vil det etter hvert bli publisert fra den tidligere registreringen av husmannsplasser i Enningdalen – utført av Ruth og Sigurd Buer og publisert i i 1995 «Husmannsplasser i Enningdalen». Publiseringen skjer både på historielagets Facebook-side og på Riksantikvarens nettside www.kulturminnesok.no

PS! Høres dette interessant ut det vi holder på med eller intervjuer interessante personer, trenger vi alltid personer som kan gjøre en innsats for bygdas historie. Ta kontakt med en av medlemmene i gruppa eller Ulf Vidar Larsen, tlf. 99508381 .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *