Årsmøte 2021 – Saksliste

Saksliste:

 Alle saksdokumenter blir tilgjengelige på idd.no i god tid før årsmøtet.

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av referent og to medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll. Valg av tellekorps.
 3. Årsberetning.
 4. Regnskap og revisjonsberetning (se tilsendt post/e-post)
 5. Valg.
 6. Godtgjørelse til tillitsvalgte.
 7. Fastsetting av kontingent.
 8. Arbeidsplan – budsjett (se tilsendt post/epost)
 9. Andre saker fremmet av styret eller medlemmer
  Det er ingen forslag til behandling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *