Årsmelding for Stasjonskomiteen – 2015

Komiteen for Prestebakke Jernbanestasjon består av: Tore Collett-Moen (komitéleder), Ulf Vidar Larsen (komitésekretær), Mona Johnsen og Olav Wold (tiltrådt komiteen høsten 2015).

Komiteen for Prestebakke Jernbanestasjon består av: Tore Collett-Moen (komitéleder), Ulf Vidar Larsen (komitésekretær), Mona Johnsen og Olav Wold (tiltrådt komiteen høsten 2015).

Komiteen arbeider for at Prestebakke stasjon skal bli benyttet til aktiviteter og bidra positivt til aktivitet i historielaget og til glede for lokalsamfunnet på Prestebakke. Ved årsskiftet 2013/14 ble det inngått en 3-års leiekontrakt mellom historielaget og ROM eiendom.  Det foregår diskusjoner om en forlengelse av leieforholdet.

I første etasje i stasjonsbygningen er det et fungerende kjøkken og møblert et møterom og en salong. Lokalene er tilrettelagt for utleie.

I lengre tid har det vært problemer med samtlige skorsteiner og disse må rehabiliteres før ildstedene igjen kan benyttes. Dette, i kombinasjon med svakt elektrisk anlegg har gjort bygningen uanvendelig i vinterhalvåret. Historielagets fotogruppe som var etablert i ett av lokalene i 2. etasje har derfor flyttet ut. Dette er en uheldig situasjon som huseier og historielaget arbeider med å få løst.

Vinteren 2015 oppstod en vannlekkasje i gamle rør. Dette medførte fuktighet i deler av første etasje, men ingen skade på bygning eller inventar. Huseier tok seg av opptørking.

I forbindelse med Sensommerstevnet ble det også i 2015 satt opp en fotoutstilling og rigget opp en utstilling av jernbaneeffekter i det opprinnelige venterom og ekspedisjonslokale. Der ble det også satt opp et postkontor med salg av postkort og frimerke med motiv fra Prestebakke og tilbud om stempling med spesialstempel. Også i år var det en kafé med enkelt tilbud på kjøkkenet og i salongen. Mange besøkende benyttet tilbudet og det ble fortalte mange minner fra tiden stasjonen var betjent og bebodd. 

Under arbeidene med å rigge til utstillingen mottok vi en sjenerøs gave fra en jernbanepensjonist i form av bl.a. uniformer, arbeidstøy, signaltelegrafkomponenter, bøker, tidsskrifter, notater, fotografier og utklipp. Gaven er viktig for å kunne dokumentere og formidle historien til jernbanestrekningen Halden – Kornsjø. Det arbeides med å registrere og organisere gaven.

Også i år ble det rigget til en modelljernbane i godhuset som skapte stor interesse og engasjement.

En privat samling av historiske landbruksredskap er lagret i godshuset.

Idd, 1.2.2016
Tore Collett-Moen, komitéleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *