Huskomiteens årsrapport for 2015

I 2015 har HK bestått av: Arild Svendsen, Anne Kristin Sætre, Kai Hov, Jan Gunnar Opsahl, Hilde Gløckner, Stein Johansen, May Britt Johansen, Jon Hordnes, Kjell Eriksen, Jon Jørstad, Hans Kristian Mjølnerød, Hege Wold Jensen, Ole Jacob Stensvik, Jarle Heed, Ragnhild Løberg, Steinar Løberg.

På møtet 22. januar ble arbeidsplan og vaktlister satt opp for dugnadene tirsdag og torsdag i tiden fra 5. mai til St. Hans. 11. august ble tilsvarende planlagt for perioden til og med 7.november.

På de første vår dugnadene utførte kvinnegruppa: Anne, Hilde, Hege, May Britt og Ragnhild rengjøring og rydding av Hovedhuset. Likedan ble stuene i Annestua igjen gjort presentable etter vinteren. I hagen ved Hovedhuset ble blomsterbedet renset. Senere ble deler av bringebær hekken gravd opp for neste års hageprosjekt: Innsamling og etablering av gamle peoner.

I samme periode ryddet mannfolkene i HK i driftsbygningene og begynte forarbeidet med årets prosjekter, bl.a. å finne frem teglsten til nytt stabbur tak.

Tre store prosjekter skulle fullføres før Sensommerstevnet: Etablere et tekstilmuseum i Annestua, restaurere Stabburet, sette opp et hoggeskur.

I søndre rom i Annestuas 2. etasje ble gulvbelegget omsider fjernet: En slitsom prosess med både barkespade og skraper ble lykkelig avsluttet med gulvsliper Holmberg. Det vakre furugulvet ble deretter lakket av Jan Gunnar, malermester nr. 1 også dette år. Platene i vegger og tak ble fjernet og panelet under skrapet, pusset og malt. Jon Stumberg satte inn ei dør og belistet rommet, og Morten Bergstrøm installerte det elektriske. Ragnhild, Anne og May Britt møblerte rommet, pakket ut, sorterte og satte i stand tekstilene og satte opp utstillingen. Leketøy samlingen i nordre rom ble supplert og ordnet. Samlingene ble besøkt av mange, både små og store, og høstet mange lovord, også av delegasjonen fra Halden kommune som var på omvisning senere.

For å restaurere Stabburet fikk historielaget kr 30.000 i SMIL- midler. Først og fremst skulle plåttaket erstattes av ekte teglsten tak. Fra eget lager ble god gammel teglsten sortert ut og plassert i karmer på paller. I dette arbeidet deltok også Eivind Løvås og Rolf Erik Torgersen. Jon Stumberg assistert av Nils Nilsen erstattet deler av det originale undertaket og la nytt undertak på tvers ovenpå. Dette ble så lektet. På en ekstra dugnad i juli løftet Jon Stumberg med traktor pallekarmene opp til stabburstaket, og teglstene ble derfra langet videre av Hans Kristian, Tore Collett Moen, Arnfred Antonsen og Jens Bakke. Odd Lindgren og Steinar L. malte de nye gesimsene. En større skrape- og maleinnsats ble utført på høsten av Jan Gunnar O, Jon Jørstad, Kjell E. samt Holger Samuelsson. Arild Svendsen hjalp blikkenslager Hellberg, og før sensommer stevnet tegnet og snekret Stumberg også et vakkert klokketårn. Rammen omkring klokka laget Rolf Arild Engebretsen, og selve klokka – en gave til laget – kommer fra en gård på Idd.

Hoggeskuret etter modell av et hoggeskur på Ystehede ble i 2015 reist av Torbjørn Skottene. HK gravde gropene for fundamentene, skaffet de fleste av bølgeblikkplatene og hjalp til med transport til og fra Skjeggerød sag. Kulturminnegruppa ledet av Ulf Vidar Larsen hadde ryddet Redutten på Skriverøya og felt ospetrær som ble brukt til kledning. Denne ble påført jernvitriol av Gro Skottene, dermed fikk hoggeskuret også en fin gammel patina. Sparebankstiftelsen Halden sponset skuret med kr. 50.000

Årets loppemarked fikk et helt annerledes rommelig og pent lokale, takket være i første rekke Kai Hov og Stein Johansen: Låven ble først tømt for nesten alt, og solide benker og hyller ble satt opp langs alle veggene. Også kjelleren under låven ble ryddet, og materialene der lagret luftigere og tørrere.

HK hjulpet av Rolf Erik Torgersen og Holger Samuelsson bar inn mye ved i løpet av sommeren.

Sensommerstevnet medførte som alltid mye for- og etterarbeid. Anders Samuelsen, assistert av Torgal Ståhl, ordnet som før loppemarkedet, bortsett fra bokavdelingen som ble organisert av Jon Hordnes. Annestua med utstillingene ble gjort presentabel av kvinnegruppa. Alt tidstypisk inventar i Landhandelen ble igjen satt på plass av Ingjerd Løvås. Til stevnet hadde Ole Jacob Stensvik og Steinar Nærby reparert felt-essa. ”Trafikkfarlig” vegetasjon mellom riksveien og hoved huset ble fjernet av Jarle. Kjell Eriksen hadde hovedansvar for teltene.

I 2015 ble ellers vinduet i Prinsestua restaurert av Arild S. To gamle Høvik-lampetter ble satt i stand av Stein J. Arkivrom i 2. etasje ble gjort ferdig av Jarle. Nye benker og hyller til kjøkkenet ble laget av Tex Strandberg. Et vakkert skatoll gitt av Ellen Nygaard Wenk kom på plass i Lillesalen. Fine dukker til Leketøysamlingen ble gitt av Birgit Langbråten. Mønepanner av tegl ble gitt av Tore Collett Moen og Ronny Signebøen. En solid Gjerdesag ble innkjøpt meget rimelig takket være Jan Hansen.

Da vinteren nærmet seg og pipene på Stasjonen midlertidig er ubrukelige, flyttet Fotogruppa inn i rom nr. 2 i Verkstedet.

På linje med de andre veiminnene ble skiltet ”Riksvei 1” satt opp før medlemsmøtet med samme tema.

Også dette år har Rolf Arild Engebretsen fyrt i ovnene ved alle anledninger og klippet gresset på hele området, inkludert Stasjonen

HK takker alle som i 2015 har gjort en innsats på Gamle Prestebakke og alle som har gitt en gave!

SL

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *