Arkivkomiteen i Idd og Enningdalen Historielag – 2015

Arkivkomiteen har som formål å samle og sikre arkivverdig materiale for Idd og Enningdalen Historielag. Arkivet består av et fysisk papirarkiv i 2. Etg på Gamle Prestebakke og et digitalt arkiv.

Medlemmer har i 2015 vært Jens Bakke, John Ljøner Andersen, Jarle Heed (leder papirarkiv) og Anders Samuelsen (leder digitalt arkiv). Det har vært avholdt to møter i løpet av 2015. For øvrig har komiteen jobbet kontinuerlig gjennom året med arkivering av materiale.

Det digitale arkivet leveres og driftes av one.com, som også leverer vårt webhotell. I 2015 gikk one.com over til ny løsning for digital lagring. I den forbindelse har arkivkomiteen har hatt noe jobb med å konvertere det gamle arkivet til ny løsning. Dette er nå på plass og den nye løsningen er i bruk.

Det digitale arkivets fungerer som et arbeidsredskap for personer som innehar verv i historielaget. Det skal sikre lett tilgang til aktuelle dokumenter. I tillegg skal arkivet sikre en sikker sentral lagring/backup av viktige dokumenter for historielaget.

I løpet av 2015 har Arkivkomiteen malt tak og vegger samt montert reoler i det gamle badet i 2. Etg på Gamle Prestebakke. Hvor papirarkivet befinner seg. Laget har dermed fått en bedre oversikt over beholdningen av Ida – bøkene samt andre bøker, skrifter og kalendere laget har.

Komiteen jobber aktivt med å samle arkivverdig materiale. Det jobbes videre med dette, samt å innarbeide rutiner for innlevering av materiale fra de ulike gruppene i historielaget.

Har du arkivverdig materiale med relevans til historielaget ber vi deg ta kontakt med et av komiteens medlemmer som hjelper med å sikre dette for ettertiden.

20. januar 2016
Anders Samuelsen og Jarle Heed
Arkivkomiteen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *