Årsmelding for Stasjonskomiteen – 2017

Komiteen for Prestebakke Jernbanestasjon består av: Tore Collett-Moen (komitéleder), Ulf Vidar Larsen (komitesekretær), Olav Wold og Per Lervik.

Komiteen arbeider for at Prestebakke stasjon skal bli benyttet til aktiviteter og bidra positivt til aktivitet i historielaget og til glede for lokalsamfunnet på Prestebakke. Ved årsskiftet 2013/14 ble det inngått en 3-års leiekontrakt mellom historielaget og ROM eiendom. Avtalen er forlenget til 2018.

I første etasje i stasjonsbygningen er det et fungerende kjøkken og møblert et møterom og en salong. Lokalene er tilrettelagt for utleie. I annen etasje er det flere rom som kan benyttes til aktiviteter.

I lengre tid har det vært lekkasjer rundt samtlige skorsteiner og disse er nå tettet med nye takbeslag og en av skorsteinene er rehabilitert, slik at peis-ovnen i stuen kan igjen benyttes. I løpet av sommeren fikk vinterhagen nytt tak med skiferkledning.

I forbindelse med Sensommerstevnet 2017 ble det satt opp et modelljernbaneanlegg for mindre barn i stuen og rigget opp en utstilling av jernbaneeffekter i det opprinnelige venterom og ekspedisjonslokale. Der ble det også satt opp et postkontor med salg av postkort og frimerke med motiv relatert til Smålensbanen. Publikumstilstrømningen var også i år rekordstor.

Det arbeides fortsatt med å etablere en brukergruppe av stasjonen. På 16. mars 2017 ble interessentene vi registrerte i 2016 invitert til mimrekveld på Prestebakke stasjon. Denne gang med kåseri ved Jernbaneveteran Oddvar Kristiansen. Han snakket om livet og gjøremål ved stasjonene med utgangspunkt i en liten Handbok for Jernbanetjenestemenn utgitt i 1926. Komiteens medlemmer deltok på Modelljernbanestevnet på Kornsjø stasjon 20. og 21. mai og var med å markere Sommertogets besøk på Kornsjø 19. august.

Også i 2017 har vi mottatt gaver i form av bl.a. bøker, tidsskrifter, notater, fotografier og utklipp. Gavene er viktige for å kunne dokumentere og formidle historien til jernbanestrekningen Halden – Kornsjø. Det arbeides med å registrere og organisere gavene.

Idd, 20.1.2018
Tore Collett-Moen, komitéleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *