Årsrapport fra Stevnekomiteen.

Sensommerstevnet ble avviklet lørdag 26. og søndag 27. august. Vi hadde i år valgt å ikke ha noe bestemt tema for stevnet.

Vi organiserte oss på samme måte som vi har gjort de senere årene. Det er drøyt 20 forskjellige ansvarsområder med hver sin leder. Alle lederne har nå god erfaring og organiseringen ser ut til å fungere svært bra. Lederen av historielaget var også stevneleder. Vi benyttet oss av i underkant av 100 medarbeidere for å få gjennomført arrangementet.

Vi gjennomførte de to stevnedagene i all hovedsak som tidligere. Vi forsøker å få til barneaktiviteter og opptreden av barn. Barn fra Prestebakke skole er sentrale i underholdningen på lørdag. Vi sløyfet aktivitetene i hagen, siden det var dårlig erfaring med det fra året før. Annen underholdning ble holdt av «Never too late» og «Pytt i panne». Det er salg av mat og drikke. Dette er det største løftet hva mannskapsressurser angår, men medlemmene er svært flinke til å stille opp. Vi hadde loppemarked, marked på tunet, utstillinger i Annestua, i hovedbygningen, på stabburet og på jernbanestasjonen. Dessuten stiller Idd og Enningdalen Gammeltekniske opp med en stor, flott utstilling nedenfor stasjonsområdet. Det var baking i begge stenovnene og åpent hus med filmfremvisning i stenhoggersamlingen. Butikken var åpen begge dager, og vi solgte bøker, kalendere og lodd. Det er litt vanskelig å beregne hvor mange besøkende det er hver dag, men det så ut som om det flere i 2017 enn noen gang før, kanskje så mange som 2000 til sammen?

Stevnet er et stort løft for oss, men vi begynner å få erfaring. Vi forsøker å spre belastningen på så mange som mulig, men det er ikke til å komme bort fra at vi trekker store veksler noen. Heldigvis er det slik at det er mange som har lyst til å hjelpe til. Stevnet er viktig for historielaget, for vårt omdømme, og det er unektelig en fin måte å eksponere seg på. Det er gledelig å se at de besøkende hygger seg på tunet og at de kommer tilbake år etter år. I tillegg er Sensommerstevnet blitt en viktig inntektskilde for laget.

Eivind Løvås

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *