Årsmelding for Stasjonskomiteen – 2014

Komiteen for Prestebakke Jernbanestasjon består av: Tore Collett-Moen (komitéleder fra IEH og Jernbaneklubben), Ulf Vidar Larsen (komitésekretær fra IEH). Mona Johnsen (fra IEH), Hans Kristian Mjølnerød (fra IEH) og Kari Norheim (fra Jernbaneklubben)

Komiteen arbeider for at Prestebakke stasjon skal bli benyttet til aktiviteter og bidra positivt til aktivitet i historielaget og til glede for lokalsamfunnet på Prestebakke. Ved årsskiftet 2013/14 ble det inngått en 3-års leiekontrakt mellom historielaget og ROM eiendom. Det foregår diskusjoner om en eventuell fremtidig overtakelse av eierforhold.

Historielagets fotogruppe har etablert seg i ett av lokalene i 2. etasje. En privat samling av historiske landbruksredskap er lagret i godshuset.

I første etasje i stasjonsbygningen er det et fungerende kjøkken og møblert et møterom og en salong. Lokalene er tilrettelagt for utleie. I forbindelse med Sensommerstevnet ble det også i 2014 satt opp en fotoutstilling og rigget opp en utstilling av jernbaneeffekter i det opprinnelige venterom og ekspedisjonslokale. Nytt av året var en kafe med enkelt tilbud på kjøkkenet og i salongen. Mange besøkende benyttet tilbudet og det ble fortalte mange minner fra tiden stasjonen var betjent og bebodd. Også i år ble det rigget til en modelljernbane i godhuset som skapte stor interesse og engasjement.

Huskomiteen har engasjert seg sterkt i å vedlikeholde både hus og området rundt.

Idd, 1.2.2015
Tore Collett-Moen
Komitéleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *