Årsberetning 2016 fra Fotogruppa i Idd og Enningdalen Historielag

Fotogruppa har i 2016 bestått av Inger Marit Almankås, Marit Bokerød Hansen, Ingegerd Bøe Jensen, May Norderhaug, Grete Lien Stegerød, Ulf Vidar Larsen, Tom-Eilert Magnussen og Jan Erik Pettersen.

Det har vært avholdt 21 møter. Gruppa har i løpet av året lagt inn 269 bilder i arkivet. Det er en vekst på 60% fra 2015. Arkivet omfatter nå 719 bilder fra Idd og omegn. En hovedaktivitet i høst har vært å dokumentere skolelivet på Berby med hagebruks- og husmorskole. 100 av årets skannede bilder er fra Berby.

Fotogruppa har i 2016 styrket skanner- og dokumentasjonskapasiteten ved etablering av to nye skannerstasjoner. Gruppa har dermed tre stasjoner for papirbilder og en stasjon for digitale bilder. Endring av rutiner og overgang til formiddagsmøter har også bidratt til veksten i volumet.

Fotogruppa i Idd og Enningdalen Historielag har også i 2016 utgitt kalender for 2017. Opplaget er 800 stk som ble designet og trykket av Halden Prison Prints ved Halden Fengsel. Kalenderen har, som tidligere år, blitt godt mottatt av publikum og bidrar til å styrke lagets økonomi.

Under sensommerstevne hadde vi en fotoutstilling i verkstedbygningen med motiver fra stenhoggermiljøene på Idd.

Fotogruppa har møte annen hver mandag på Prestebakke; klokken 10 – 14. Kalenderen ligger på Idd.no. Vi er svært interesserte i å få ta del i gamle og nyere bilder fra Idd og omegn. Det gjelder både papirbilder og digitale bilder. Det er vesentlig at bildene kan tidfestes sånn omtrentlig og har en historie om motivet. Er det personer som er motivet, ønsker vi navn. Ta kontakt med et av medlemmene i gruppa. Kontaktinfo finner du også på Idd.no.

Idd, 9.1.2017
Tom-Eilert Magnussen
 Gruppeleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *