Årsmøte i Historiske Haldenbilder

Vil du bli bedre kjent med prosjekt Historiske Haldenbilder, der vi digitaliserer det gamle fotoarkivet til Halden Arbeiderblad? Da har du som historielagsmedlem anledning til å delta ved årsmøtet i Kaserna på Fredriksten tirsdag 31. januar kl. 12.00.

Det er de tre historielagene i Halden som har stiftet Foreningen Historiske Haldenbilder, og det er kun styrene i de tre lagene som har stemmerett. Men alle historielagsmedlemmer kan delta, så årsmøtet er en gyllen anledning til å bli kjent med byens viktigste fotoarkiv. Selve arkivet er lagret i tilfluktsrommet under den nedre delen av Kasserna, i dag Fredriksten Festningshotell. Her har vi også leid et kontor der selve skanningen foregår, og her vil vi avholde møtet. Du får en anledning til å titte inn i arkivet og se hvordan vi skanner og registrerer bildene. Velkommen!

Prosjektgruppa bak “Historiske Haldenbilder”: Fra venstre: Bjørn Ystrøm (engasjert som prosjektleder), samt styret bestående av kasserer Jens Bakke, styremedlem Trygve Simensen, sekretær Sissel Sellevold og styreleder Tom Magnussen. 

HISTORISKE HALDENBILDER ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 22.06.2016  – 31.12.2016

Styret har i perioden bestått av:

Styreleder Tom-Eilert Magnussen                             repr. Idd og Enningdalen historielag

Kasserer Jens Bakke                                                repr. Idd og Enningdalen historielag

Sissel Thorvik Sellevold                                            repr. Foreningen Haldens Minder

Styremedlem Trygve Simensen                                repr. Berg, Rokke og Asak historielag

Det har i perioden vært avholdt fire styremøter.

Foreningen er registrert i Enhetsregisteret, Frivillighetsregisteret og medlem av Landslaget for Lokalhistorie.

Aktiviteter

Det er inngått skriftlig avtale med HA om rettigheter til de digitale bildene hvis HA forsvinner som organisasjon. Det inngått avtale om at HA/Amedia oppretter en nettside for bildene med allmenn tilgang. Siden er lovt operativ tidlig 2017. Nyhetsredaktør Morten Ulekleiv, HA, deltar i styremøter uten stemmerett.

Tre av HA’s mest benyttede fotografer har gitt skriftlig samtykke til at historielagene fritt kan benytte deres bilder uten vederlag.  Åndsverkslovens § 43a regulerer bruk av fotografier.

Tidligere redaktør i HA Bjørn Ystrøm sa seg tidlig villig til å ha rollen som prosjektleder. Hans kunnskap om arkivet og journalistiske og redaksjonelle erfaring er svært viktig for et godt prosjekt. Engasjementet avlønnes fra oss vederlagsfritt via HA sin regnskapsavdeling. Det foreligger erklæring fra HA om utelatelse av påslag på avtalt timelønn. Bjørn Ystrøm deltar i styremøter uten stemmerett.

Styreleder og kasserer hadde orienterende møter med Sparebankstiftelsen Halden og Berg Sparebank forut for søknadsfrist til Sparebankstiftelsen 15.08.2016. Styret besluttet i møtet 11.08.2016 at prosjektet skal ha en 3-årig varighet med avslutning 30.04.2019. Like lydende søknader ble sendt begge institusjoner 15.08.2016. 2.09.2016 mottok foreningen bekreftelse fra Berg Sparebank og Sparebankstiftelsen at de hver støtter prosjektet med 125 000 kroner. Prosjektet er dermed fullfinansiert.

Frivillig innsats utgjør 314 800 kroner i budsjettet.

Styret har inngått leieavtale om kontor med Fredriksten Hotell for perioden 1.10.2016 – 30.04.2017. Partene er enige om at kontrakten kan fornyes høsten 2017 og 2018.

15.09.2016 holdt styret promoteringsmøte sammen med sponsorene og HA i fotoarkivet på Fredriksten Hotell. Oppslaget i HA førte til 4 skanner-lag med 3 medlemmer i hver.

Foreningen etablerte seg i Fredriksten Hotell i løpet av oktober.

Kontoret har tre arbeidsstasjoner bestående av PC, skanner og nettbrett. Nettbrettet brukes til å fotografere den eldste artikkelen aktuelt bilde er brukt i. En avgjørende verdi i arkivet er at bildene er datostemplet når de er brukt.

I slutten av oktober ble det avholdt informasjonsmøte og omvisning med skannerlagene og opplæringdatoer ble avtalt.

Opplæring av skannergrupper startet 1.11.2016 med Bjørn Ystrøm og styreleder som instruktører.

I perioden 1.11.2016 til 15.12.2016 har det vært avholdt 19 skanner-møter, inkludert opplæring, med 59 deltakere. Antall timeverk som er nedlagt utgjør en verdi lik 47 400 kroner. Målet var 480 bilder i 2016. Resultatet er 1 135 bilder på vent til opplasting til Amedia sin løsning.

Styret er strålende fornøyd med den frivillige innsatsen. Medio desember ble det dannet et femte skanner-lag  med tre medlemmer. De starter sin aktivitet uke 2 2017.

Vår facebook side, https://www.facebook.com/historiskehaldenbilder, ble opprettet av Jens i uke 41. I uke 50 startet vi med å laste opp et  lite utvalg av våre skannede bilder.  Mens vi venter på Amedia vil vi jevnlig legge ut nye bilder for å stimulere nysgjerrigheten.

Halden,12. januar 2017

Tom-Eilert Magnussen, Jens Bakke, Sissel Thorvik Sellevold og Trygve Simensen                  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *