Stein, kalk og svette

Søndag 20. september 2009 fortalte Dagfinn Trømborg om byggingen av Fredriksten for 110 frammøtte på festningen. Det var særlig den første byggeperioden han konsentrerte seg om – de første tiårene fra festningen ble grunnlagt i 1661.

Tusenvis av kubikkmeter stein, tonnevis med kalk, og hundrevis av arbeidere måtte til for å reise murerog bastioner. Vi fikk lære om kalkpiskere, stenkjørere og utkommanderte soldater, om kistemurer, vis-side, pinningsstein – og ulike steintyper og deres bruksområder. Mesteparten av steinen var tatt utlokalt – på festningsfjellet, på Stutekollen og i åsene på Iddesida. Til hjørnene hentet de “blåstein” fra Kommersøya ved Holmestrand, og kleberstein ble tatt ut i Skakkestadfjellet under Os. Iddefjordsgranitten var derimot ikke benyttet – den finner vi først brukt på festningen i årene før 1905.

Arrangementet var et samarbeid mellom historielaget og kommandantskapet.

Dagfinn Trømborg var omviser i regn og blest. Foto: Thor Sørlie.
Dagfinn Trømborg var foredragsholder og omviser på Fredriksten 20. september 2009. Foto: Thor Sørlie.
Dagfinn Trømborg og Jens Bakke forbereder lysbildeforedraget. Foto: Svein Norheim.
Fredrikstens kommandant Dag Strømsæther var husvert og ønsket velkommen. Foto: Svein Norheim.
Opp mot Klokketårnet og Kongens bastion. Foto: Svein Norheim.
Tommy Høvik, leder for mureravdelingen til AF Bygg Glomsrød, fortalte om muring med kalkmørtel. Jens Bakke holder høttaleren, mens Magne Rannestad holder paraplyen. Foto: Svein Norheim.
Dagfinn Trømborg fikk overrakt et Solberg-fat som takk for vandring og foredrag. Rolf Arild Engebretsen med parably og Jens Bakke med høyttaler. Foto: Svein Norheim.
10 minutter før foredraget var Fredrik 3s hall nesten fullsatt. I alt møtte 110 personer. Foto: Thor Sørlie.
Nedre tenaljeport – sett som arkitektur er den kanskje den flotteste av festningens porter, oppført i klebersten i 1760. Foto: Thor Sørlie.
Festningsvandring i regnvær. Foto: Jens Bakke
En steinslede, rettnok ikke fra 1600-tallet, var tatt med for å vise hva man brukte for å transportere stenene til festningen. Foto: Thor Sørlie.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *