Årsmøte avholdt

Idd og Enningdalen Historielag holdt sitt årsmøte torsdag 23. februar på Gamle Prestebakke.

Godt frammøte med rundt 40 personer. Bjørn Ståhl ledet årsmøtet på en god og trygg måte. Styrets årsberetning, regnskap og framlegg til årsmøtet ble enstemmig godkjent.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble en utskifting i styret da Jarle Heed gikk ut som kasserer og inn i hans sted kommer Arne Omholt.

Styret består nå av:
Rolf Arild Engebretsen (nestleder), Torbjør Østby (sekretær), Arne Omholt (kasserer), Tore Collett-Moen (styremedlem), Steinar Løberg (styremedlem) og Toril Bøe og Hilde Gløckner (varamedlemmer. Svein Norheim ble gjenvalgt som leder.

Historielaget viser en imponerende aktivitet. Det er stor dugnadsaktivitet. Ved opptelling har vi hatt 5549 dugnadstimer – det tilsvarer 3,2 årsverk!

Totalt har vi 209 enkeltmedlemmer og 145 par, det tilsvarer 499 medlemmer i historielaget. Men vi har plass til mange flere!! Så meld dere inn og bli en del av et aktivt historiemiljø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *