Innkalling til årsmøte

Vi inviterer med dette til Idd og Enningdalen Historielags årsmøte 2023.

Torsdag 23. februar Kl. 1800 på Gamle Prestebakke

Årsmøtet har et todelt program:

 • Gjennomføring av årsmøtet
 • Faglig innslag: Foredrag om historielagets kulturminneregistrering v/Thore Nilsen

Det blir en enkel servering på møtet.

Vi ønsker dere hjertelig velkomne til en hyggelig kveld på Gamle Prestebakke.

NB! De som ikke har e-post og ønsker årsmøtedokumentene tilsendt, melder fra til:

Svein Norheim: Tlf.: 47377717 * E-post: sveinor@halden.net

Vennlig hilsen
Styret
Idd og Enningdalen Historielag


Alle saksdokumenter blir tilgjengelige på idd.no i god tid før årsmøtet.

Dagsorden årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av referent og to medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll. Valg av tellekorps.
 3. Årsberetning
 4. Regnskap og revisjonsberetning
 5. Valg
 6. Godtgjørelse til tillitsvalgte.
 7. Fastsetting av kontingent.
 8. Arbeidsplan – budsjett
 9. Andre saker fremmet av styret eller medlemmer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *