Innkalling til årsmøte

Kjære medlemmer av Idd og Enningdalen Historielag – Det inviteres til årsmøte torsdag 25. mars.

Året vi har vært igjennom siden mars 2020 har vært (og er) et merkelig år. Koronapandemien setter preg på hele samfunnet på alt vi foretar oss. Aktivitetene i historielaget har også vært preget av dette. Dette medfører også at vi får et annerledes årsmøte 2021. Det er ikke tilrådelig at vi kan møtes på vanlig måte på Gamle Prestebakke. Det ville i så fall betydd at bare et fåtall kunne deltatt.

I stedet har styret besluttet at vi i år gjennomfører et såkalt e-postmøte. På mange måter kan vi si at dette er det mest demokratiske vi kan få til nå. Alle vil ha mulighet til å si sin mening (via e-post eller pr. post). Styret oppfordrer alle til å gi en tilbakemelding – gjerne med ros, men også med motforestillinger, protester eller forslag i henhold til sakene på årsmøtet. Vi gir nedenfor en oppskrift på hvordan vi tenker oss dette gjennomført:

  • Medlemmene får tilsendt sine årsmøtepapirer digitalt 14 dager før årsmøtedatoen (flg. Vedtektene).
  • De som ikke har e-postadresse, får dette pr. post.
  • Medlemmene kan sende sine kommentarer og forslag vedrørende årsmøtet til adresse: post@idd.no eller pr. post til: IEH, Postboks 11, 1760 Halden.
  • Kommer det innsigelser til årsmøtesakene, blir disse samlet opp og kommentert av styret og deretter sendt ut til avstemning blant medlemmene (både digitalt og pr. post). Her gis det en rimelig svarfrist.
  • Årsmøtebehandlingen summeres opp av årsmøtevalgt møteleder Eivind Løvås og styresekretær Torbjørn Østby.
  • Styret kunngjør deretter på hjemmesida resultatet av årsmøteforhandlingene.

Vi ønsker et aktivt årsmøte med tilbakemeldinger fra dere medlemmer – det er dere som er historielaget!

Saksliste og sakspapir er sendt pr. post/e-post, men finnes også her.

På vegne av styret

Svein Norheim
Leder IEH

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *