Høstvandring på Berby

Høstens siste vandring ble gjennomført på Berby søndag 27. september. 42 personer deltok.

Ansvarlig for fortellingene underveis var Ulf Vidar Larsen, Arnfred Antonsen og Svein Norheim.

Første stopp far bautaen på Berby reist i 1909 på hundreårsdagen for kampen på Berby 12. september 1808.

Deretter ble det en kort stopp der det ble vist til bygdeborgen som ligger på fjellet nord for tunet og stenalderboplassen på sandryggen sør for P-plassen, og som ble arkeologisk utgravd i 2018. På tunet gikk vi gjennom Berbys historie med ulike eiere fra middelalder til i dag. Likeledes kort om hovedbygningen/Husmorskolen med sine 1600-talls kjellere, og det unike stabburet fra 1792.

Neste stopp var Brenneriet der Ulf fortalte det lille vi vet om Truls Wiels storstilte satsning på potetdyrking som endte i et brennvinsbrenneri. Bygningen ble seinere flyttet nord for Ørebakke og brukt som arbeiderbolig.

Vandringen gikk langs elva og Arnfred fortalte om den rike naturen vi har ved Berby – edelløvskog, Berbyelva med laks, ål,, bever og oter. For ikke å snakke om det svært rike fuglelivet – isfugl(!), ulike løvsangere, vintererle og mange flere.

Langs elva ble det en liten stopp der det gamle stedet for fangst av laks hadde vært – laksekasse. og igjen en orientering om de naturopplevelser man kan få en slik vandring. Deretter gikk turen til Ørebakke der vi hadde en velfortjent rast. Man blir sultan av å gå på vandring!

Etter rasten en kort orientering om Ørebakke og saga som ligger like nedenfor. . I IDA har Anne-Brit Bjørk skrevet om saghistorienPå veien ned til brua over Berbyelva ble det stopp der vi så opp på plassen der bygningen fra Brenneriet i sin tid ble reist. Ruth Golden har skrevet en fin historie om denne i historielagets årbok IDA. Vi vet ikke helt når Brakka eller Verkstedet som den også skal ha blitt kalt, ble reist, men antagelig i siste halvdel av 1800-tallet. her var det ni leiligheter på ett rom og delt kjøkken(!). Brakka brant i 1973.

På brua fortalte Arnfred om fiskeørn og havørn, om elvedeltaet og landskapsvernområdet og naturreservatet – Berby har en unik natur! Så gjorde vi vendereis og denne gangen stoppet vi kort ved grunnmuren som ligger på Elvebakke. Her var det antagelig først en arbeiderbolig som i 1901 ble omgjort til privat Husmorskole under Alette Goldens kyndige ledelse. Etter noen år ble skolen lagt ned og overflyttet til Wergelandsveien i Oslo der hun drev til 1940. Da ble huset beslaglagt av tyskerne, og Alette flyttet skolen tilbake til Berby der hun etablerte seg i den gamle hovedbygningen – det vi i dag kjenner som HJusmorskolen(!).

Neste stopp var MØLLA. Her har Ryddegruppa i Historielaget nedlagt et stort arbeid i å rydde området for vegetasjon. Nå er grunnmurene synlig, og Ulf Vidar Larsen har hentet fram en god historie om mølla – som nå står på et informasjonsskilt.

Da var det bare å vandre sørover til P-plassen, med håp om at alle kom seg vel hjem!

Framtidige planer: I et samarbeid mellom Idd og Enningdalen Historielag og Foreningen Økomuseum Grenseland vil det bli laget en TURGUIDE for Berby. Da blir det lettere for interesserte i å finne fram til de mange kultur- og naturminnene som Berby har å by på. Så er det mye stoff å hente på Historielagets hjemmeside: www.idd.no Likeledes på Økomuseum Grenselands hjemmeside: www.okomuseum-grenseland.org og her finner dere også mye av dokumentasjonen rundt landskapsvern, naturreservat og fauna.

Orientering på tunet. Foto: Ulf Vidar Larsen.
Samling ved bautaen på Berby. Foto: Ulf Vidar Larsen.
Husmorskolen og stabburet. Foto: Svein Norheim.
Arnfred Antonsen orienterer om naturhistorien på Berby. Foto: Ulf Vidar Larsen.
Den gamle låven fra 1805 brant i 1977. Reidar Golden sørget for at den ble bygget opp igjen og lik den gamle utvendig. Foto: Svein Norheim.
Stabburet fra 1792 – i fire etasjer! Foto: Svein Norheim.
Brenneribakken. Foto: Svein Norheim.
Potetkjelleren som lå inntil Brenneriet. Foto: Svein Norheim.
“Elvepromenaden” nordover langsmed Berbyelva. Foto: Svein Norheim.
Ørebakke. Foto: Svein Norheim.
Ørebakke – av de eldste husene på Berby. Foto: Svein Norheim.
Ørebakke – noe ombygd fra det opprinnelige. Foto: Svein Norheim.
Mølla ved Ørelva. Foto: Svein Norheim.
Saga. Foto: Svein Norheim.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *