Åpning av kultursti ved Kornsjø stasjon

Tirsdag ble kulturminneprosjektet på Kornsjø stasjon åpnet av ordfører Anne Kari Holm.

Kultursti-prosjektet har foregått på dugnad med samarbeidspartene Kornsjø Velforening, Stiftelsen DS Prøven og Idd og Enningdalen Historielag.

Fra Historielagets side er det Tore Collett-Moen som har bidratt til dugnader, møtevirksomhet, oppfølging av informasjonstavlene. Og vi har bidratt til finansiering av informasjonstavlene og Ryddegruppa har laget skiltstativene.

Kornsjø var ikke en hvilken som helst stasjon – den var en av tre grensestasjoner i Norge, og i 1899 fikk den sin staselige stasjonsbygning etter kong Oscar IIs ønske.

Freddy Fagerholt, som er oppvokst på Kornsjø, fortalte om stasjonens «vekst og fall» og om omlasting og bl.a. vognvisitørenes oppgaver.

Deretter var det vandring nordover mot lokstallen. Her er det ryddet og satt opp gjerde mot togskinnene, og ikke minst er det laget brygge for DS Prøven. Og hva ventet på oss der – selvfølgelig DS Prøven.

Tore Collett-Moen fortalte med innlevelse om Lokstallen, svingskiva, vanntårnet og kjerraten. Svingskiva har for øvrig vært en del av den store dugnadsinnsatsen. Her er det lagt nytt dekke – og fortsatt er svingskiva fullt bevegelig. Det ble opplyst av den var konstruert til å betjene lokomotiver på 120 tonn. Svingskive og lokstall hører sammen.

Sverre Trulsen orienterte om arbeidet med å skaffe denne båten til Kornsjø – et resultat av lang og bevisst arbeid – og et Interreg-prosjekt. 20 år er DS Prøven blitt!

Lokstallen er ikke med i dette prosjektet. Bane Nor står som eier og det vil framover bli arbeidet med å finne løsninger for å redde lokstallen – som dessverre har fått lov å forfalle i altfor mange år.

Arrangementet ble avsluttet med kaffe og lefse! Et arrangement som var godt planlagt i forhold til retningslinjene for covid-19!

Vi slutter oss til gratulantene og håper at Kornsjøboerne og mange andre får glede av denne store innsatsen. Dette er viktig KULTURHISTORIE!

Ordfører Anne Kari Holm stod for åpningen av kulturstien.
Kornsjø stasjon fra 1899
Svingskiva
Svingskiva
Tore Collett Moen forteller de fremmøtte om prosjektet.
Svingskiva
Tore Collett Moen ved et av de nye infoskiltene.
DS Prøven
Lokstallen er dessverre i forfall – og ikke en del av prosjektet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *