Årsberetning for årboka 2019

Ida – Kulturbygd i grenseland 2019 ble trykket i 1000 eksemplarer og i farger. Den kom i salg i første halvdel av november. Denne utgaven inneholder 21 artikler og like mange skribenter har bidratt. Prisen er den samme som før, 250,- kroner

 I redaksjonskomiteen satt dette året Anne-Brit Bjørk (skribent og korrekturleser), Tor Hafsrød (redaktør), Tom-Eilert Magnussen (foto), Kari Stumberg Omholt (skribent og korrekturleser), John Solberg (skribent og koordinator for redaksjonskomiteen) og Ingrid Solheim (skribent og korrekturleser). Bjørn H. Jensen har også denne gangen hatt ansvaret for utforming og produksjon.

Fortsatt er det mange som ønsker å bidra med artikler til boka. Vi går også aktivt ut og spør enkeltpersoner om å skrive om spesielle temaer de kan mye om. Korrekturlesing og faktasjekkinger en viktig del av arbeidet vårt og det brukes mye tid på å skaffe bilder av best mulig kvalitet. Vi har som mål å holde et godt faglig nivå samtidig som vi ønsker å ha et mest mulig variert innhold.

Forfattere og andre bidragsytere ble som vanlig invitert til ertesuppefest på Gamle Prestebakke i forbindelse med lanseringen. Hele redaksjonskomiteen var til stede og bidrog på forskjellige måter. Thore Erik Nilsen fortalte om Peter Thorvik og Thorviks barnebarn Sissel Thorvik Sellevold kompletterte hans fortelling. Anne-Brit Bjørk har skrevet om saga på Berby og litt saghistorie, og hun fortalte levende om sin oppvekst på Berby og rundt saga der.

Vi får mange positive tilbakemeldinger, og salget har også i år vært bra. Dermed gir den et godt tilskudd til lagets økonomi og bidrar samtidig til at Idds historie både blir formidlet og bevart for ettertiden.

Tor Hafsrød – Redaktør

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *