Årsrapport for Huskomiteen 2019

2019 Medlemmer i HK dette år har vært: Arild Svendsen, Tore Collett-Moen, Rolf Arild Engebretsen, Stein Gjerløw, Hilde Gløckner, Ragnhild Løberg, Jan Gunnar Opsahl, Stein Johansen, Kai Hov, Jon Jørstad, Jon Hordnes, Kjell Eriksen, Odd Lindgren, Claus Martin Andersen, Anne Sætre, Hege Wold Jensen, Nils Nilsen (ny), Steinar Løberg. I tillegg har ”kjøkkensjef” Borger Thorby stilt opp med servering på de fleste dugnader og også deltatt i bygningsrehabilitering og annet.

Første halvår ble dugnader og vaktlister satt opp torsdager kl 17 – 21 (inkl. kaffepause) fra 7. februar til 27. juni – i mai og juni også tirsdager. Andre halvår fra 1. august fram til Sensommerstevnet, både tirsdag og torsdag, deretter kun torsdager fram til vinterforberedende dugnader midt i november.

På årets første dugnader ble det gjort vår rengjøring i Hovedbygningen, Annestua, eiendommen med uthus ble ryddet og klargjort for sesongen. Frem mot sommeren ble oppgradering av blomsterbed og annet hagearbeid utført.

På årets siste dugnader ble bygningene forberedt for vinteren, kjellervinduer isolert og vannmåler avlest. Nye innvendige varevinduer til Fotorommet ble montert av Tex Strandberg. Granstokker etter rydding rundt på Skriverøya ble kappet der, deretter kløvd og lagret på Gamle Prestebakke. Det meste av denne veden pluss bakerovnsved kom i hus før vinteren. Som tidligere ble mye for og etterarbeid i forbindelse med Sensommerstevnet utført av HK. Det største prosjektet i 2019 var å fullføre restaureringen av langveggen mot hagen (sørøst fasaden) påbegynt året før. Hele veggen ble vasket, skrapet og børstet og grunnet og malt med Engwall & Claesson linoljemaling fra malermester Roger Studsrud. Som tidligere og i henhold til Riksantikvarens fargekart fikk kledningen fargen lysegrå (rå umbra 1410 f), omrammingene noe mørkere (rå umbra 1410 c).

Langveggen er 24 meter lang og har 6 vinduer. 3 av dem trengte en grundigere restaurering hos Strandberg Trevare. De øvrige 3 rehabiliterte vi selv. Glassmester arbeidet ble utført av Glassmester Oscar L. Hansen. Alt malerarbeid med hvit og antikkhvit linoljemaling gjorde vi selv. Hjørnejernene på vindusrammene var ikke ensartet, alle fikk nå empirestil. Nederste del av kledningen var skrøpelig og sommeren 2019 ble den skiftet ut. Det gjaldt 5 høyder med 7 tommers panel fra vannbrett og opp til nedre vinduskarm. Slike bord med profil hadde vi på eget lager, saget på Skjeggerød sag som kopierte den gamle kledningen da tilbygget på gavlveggen kom til. Dette strakk til – på én bordlengde nær.

Det viste seg imidlertid at arbeidet ble mer omfattende enn som så: Ikke bare vannbrett, men også store deler av bunnsvillen måtte skiftes ut. Snekkerarbeidet ble utført av byggmester Jon Stumberg, assistert av Nils Nilsen. I en egen rapport har Stumberg redegjort nærmere for dette. Listen over egeninnsats på langveggen utendørs 2018 og 2019 inneholder 167 dugnadstimer. Restaureringen av langveggen ble støttet av Kulturminnefondet med kr 25 000. Fylkeskonservatoren i Østfold gav oss først kr 20 000 – og dernest kr 20 000 enda en gang av ubenyttede midler.

Et arbeidskrevende prosjekt gjaldt også langveggen innvendig. Den omfatter to stuer, garderobe og bibliotek. Av de seks innvendige varevinduene her var det bare ett, i biblioteket, som kunne åpnes. De øvrige, laget på 1990-tallet, var skrudd fast. Nye varvinduer til å åpne – med sprosser og profil i stil med empirevinduene på utsiden – ble produsert av Tex Strandberg. Til innkittingen av de 30 rutene som 10 vindusrammer omfatter, ble Glassmester Oscar L. Hansen benyttet. Like fullt gikk adskillige dugnadstimer med til grunning og maling og montering.

Med dette prosjektet som gjaldt både brannvern og bygningsvern henvendte vi oss til Stiftelsen UNI. Derfra mottok vi kr 30 000.

Hovedbygningen ellers: På kjøkkenet ble ny komfyr installert. Margrethe stua fikk nytt møblement gitt av Henrikke Johnsen og Sveinung Eng på Buer gård. Med sofa og stoler i flammebjørk, senempire, datert 1832, med historie til knyttet til Gamle Verksted bygningen: På grunn av tidligere lekkasjer fra plåttaket ble nye foringer lagt under mønelista (blikkenslager Anonsens Eftf). I Snekkerverkstedet ble gulvet malt og innredet med bl.a. arbeidsbenker. Lagerrommet til høyre ble malt og elektrisk opplegg montert (O. Hansens Eftf).

På framsiden av Smia er nederste rekke teglsten 5 cm for kort, derfor ble kantbordet der tjærebredd.

Også dette år har Rolf Arild Engebretsen fungert som fyrmester ved de fleste arrangementer og stått for det meste av plenklippingen på det store utearealet. Til arrangementer for både foreninger og private har Gamle Prestebakke flere ganger vært utleid.

Årsmøtet 2019 gav i oppdrag å sondere mulighetene for å erverve nabotomta til Annestua. Dette er utført. Avtalen som er inngått med uttrykkelig forbehold om årsmøtets godkjennelse sier: Eiendommen fri for heftelser overdras for kr 180 000 mot at historielaget betaler gebyrer og avgifter til ca. kr 50 000 og ordner det praktiske. På vår søknad om bidrag til ervervelse av nabotomta har Sparebankstiftelsen1 Halden og Berg Sparebank respondert med henholdsvis kr 75 000 og kr 50 000. Kvittering for nabovarsel knyttet til oppmåling / fradeling av tomt er mottatt. I avtalen gir eieren av tomta, Alf Danielsen, oss rett til innkjørsel sørfra, fra skolen. Søknad om rett til avkjørsel også fra fylkesveg 884 (før 101) er sendt Statens Vegvesen. Derfra er den videresendt ”Viken fylkeskommune”

Takk til alle som i 2019 har gjort en innsats på Gamle Prestebakke – og til alle som har gitt gaver.

SL

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *