Bli forfatter i Ida!

Har du lyst til å skrive en artikkel i Ida, les dette først!

Bokkomiteen i Idd og Enningdalen Historielag er i gang med forberedelsene til neste års bokprosjekt:

Ida – Kulturbygd i grenseland 2023

Vi tar svært gjerne imot stoff til boka, selv om vi ikke kan garantere at alt kommer med i år. Vi ønsker variasjon i stoffet, og derfor oppfordrer vi alle til å levere inn manuskripter. Kommer det ikke med i år, kommer det sikkert med neste år.

Du trenger ikke engste deg for rettskrivning og kommaregler dersom du føler deg usikker på det. Vi retter hvis det er åpenbare feil. Samtidig tar vi selvfølgelig hensyn til den ”kunstneriske frihet” forfattere må ha på dette området.

Vi ønsker helst stoffet levert som en datafil (Word), men vi tar imot manuskripter både som maskinutskrift og håndskrift. La derfor ikke teknikken hindre deg! Det viktigste er at vi får din historie.

Vi tar svært gjerne imot korte artikler. Det er fint hvis du kan holde deg under 2000 ord, men vi har forståelse for at noen artikler må bli lengre.

Tips til deg som leverer på data – for å spare oss for arbeid:

  • Send oss gjerne manuskriptet på e-post.
  • Bruk helst mellomoverskrifter. Se eksempler i tidligere utgaver av Ida!
  • Slå aldri mellomrom foran tegn som komma, punktum osv.
  • Slå alltid ett (1) mellomrom etter tegn som komma, punktum osv.
  • Linjeskifttasten (Enter) trykker du bare når du skal ha nytt avsnitt.
  • Oppgi eventuelle kilder mest mulig presist bakerst i manus!
  • Skriv til slutt et forslag til forfatterportrett av deg selv: Fødselsår, fødested, bosted, spesiell erfaringsbakgrunn i forbindelse med temaet du skriver om osv.

Bilder:

Har du bilder til bruk som illustrasjoner, kan disse skannes inn eller avfotograferes av oss. Merk bildene dine med navn og adresse, så er du sikker på å få dem tilbake! Hvis du leverer elektroniske bilder, send dem på e-post eller legg dem på en minnepinne, men ikke innlagt i manus (Word-filen)! Husk høy oppløsning: 300 dpi er fint! Strektegninger bør ha 600 dpi.

Skriv helst forslag til bildetekster. Disse kan du skrive inn sist i manuskriptet. Meld ifra om du har forslag til andre illustrasjoner enn dem du skaffer selv.

Husk å notere flest mulig opplysninger om bildene. Det er ikke sikkert at alt dette får plass i den endelige bildeteksten i boka, men det er greit å samle så mange opplysninger som mulig – så slipper vi å ringe én gang ekstra for å sjekke. Få helst med dette:

  • Hva/hvem ser vi på bildet? Navn fra venstre mot høyre.
  • Når og hvor er det tatt?  Skriv ”ca.” eller ”omkring” hvis du ikke er helt sikker på årstallet.
  • Hvem er fotografen? (Hvis du vet det). Sørg for å ha tillatelse til å bruke bildet!

Vi vil helst ha bildene samtidig med manus.

LEVERINGSFRIST FOR MANUS TIL IDA 2023: 1. mai 2023

Dersom forfatterne ikke tar forbehold, kan artiklene også bli publisert via lagets nettside eller andre medier.

Med vennlig hilsen
Tor Hafsrød
Redaktør for Ida

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *