Årsberetning for årboka 2018

Ida – Kulturbygd i grenseland 2018 ble trykket i 1050 eksemplarer og i farger. Den kom i salg til vanlig tid midt i november. Denne utgaven inneholder 18 artikler, og 15 skribenter har bidratt. Prisen er den samme som før, 250,- kroner.

 I redaksjonskomiteen satt dette året Anne-Brit Bjørk (skribent og korrekturleser), Tor Hafsrød (redaktør), Kari Stumberg Omholt (skribent og korrekturleser), John Solberg (skribent og koordinator for redaksjonskomiteen) og Ingrid Solheim (skribent og korrekturleser). Bjørn H. Jensen har også denne gangen hatt ansvaret for utforming og produksjon.

Det er fortsatt interesse for å levere inn artikler til redaksjonskomiteen. Vi går også aktivt ut og spør enkeltpersoner om å skrive om spesielle temaer de kan mye om. Korrekturlesing og faktasjekking er en viktig i arbeidet vårt, og det brukes mye tid på å skaffe bilder av best mulig kvalitet. Vi har som mål å holde et godt faglig nivå samtidig som vi ønsker å ha et mest mulig variert innhold.

Forfattere og andre bidragsytere ble som vanlig invitert til ertesuppefest på Gamle Prestebakke i forbindelse med lanseringen. Hele redaksjonskomiteen var til stede og bidrog på forskjellige måter. Magne Rannestad og Ivar Bjørndal fortalte med innlevelse om sine temaer

Vi får mange positive tilbakemeldinger, og salget har også i år vært bra. Dermed gir den et godt tilskudd til lagets økonomi og bidrar samtidig til at Idds historie både blir formidlet og bevart for ettertiden.

Tor Hafsrød
Redaktør

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *