Årsrapport for Huskomitéen 2018

Medlemmer i 2018 har vært : Arild Svendsen, Rolf Arild Engebretsen, Stein Gjerløw, Hilde Gløckner, Ragnhild Løberg, Tore Collett Moen, Claus Martin Andersen, Jan Gunnar Opsahl, Kai Hov, Stein Johansen, Hege Wold Jensen, Anne Sætre, Jon Hordnes, Jon Jørstad, Kjell Eriksen, Odd Lindgren (ny), Steinar Løberg. I tillegg har vår unge medhjelper Michael Sefring deltatt i mange dugnader.

Etter planleggingsmøtet 25. januar startet dugnadene hver torsdag frem til 210 års-markeringen av slaget på Prestebakke 15. – 17. juni. Andre halvår med dugnader og vaktlister startet som før i august og ble avsluttet i sluttet av november.

Fordi Slektforskergruppa skulle flytte ned i 1. etasje til Biblioteket, ble lokalet der rehabilitert: gulvene ble slipt, lakket (det gule rommet) og malt (det grønne rommet). Dette ble utført vinteren 2018.

På årets første dugnader ble det gjort vår rengjøring i Hovedbygningen og Annestua. Eiendommen med uthus ble ryddet og klargjort for sesongen. Likedan fikk parken utenfor Stasjonen ansiktsløftning.

I november ble hus og eiendom forberedt for vinteren, vannmåler avlest, kjellervinduer isolert etc.

Også i 2018 ble et meget viktig arbeid utført av Smiegruppa: Skinnbelgen fra Dalskog, gitt oss av Ann-Sofie og Rune Fredriksson, ble restaurert med alle viktige autentiske detaljer. Med en ekte blåsebelg som fungerte på gamlemåten ble smia innvidd offisielt under sensommerstevnet 1. september.

For midler fra Sparebankstiftelsen 1 Halden fikk hoggeskuret nytt plåttak.

På Låven ble gavlveggen mot smia og framsiden malt. Før sensommerstevnet ble som før et stort arbeid utført med å organisere loppemarkedet, lokalet ble utstyrt med flere hyller. I Annestua ble en ny tekstilutstilling med tema undertøy gjennom tidene oppmontert.

På Forsommeren startet rehabiliteringen av Hovedbygningens langvegg mot hagen. Fylkeskonservatoren var på befaring og ga tilsagn om kr 20 000. Halve veggen ble vasket, skrapet, grunnet og påført 1. strøk med linoljemaling. Et av de skrøpeligste yttervinduene ble restaurert hos Strandberg Trevare. Der er også nye varevinduer til denne siden av huset produsert. Indrevinduer til å åpnes, sponset av Stiftelsen UNI. Det videre arbeidet med alle disse vindusrammene er påbegynt. Når det gjelder resten av langveggen, må nederste del av kledningen (opp til vinduene) langt på vei skiftes ut. Fra eget lager er det hentet frem bord fra Skjeggerød Sag som kopierte den gamle kledningen da tilbygget på Hovedbygningen kom til. Disse bordene er grunnet og påført 1. strøk med linoljemaling.

Et stort arbeid er utført i verkstedbygningen. Det første rommet til høyre er isolert og panelt, golvet er opprettet og malt, og et nytt vindu er satt inn. I hallen er golvet opprettet og malt og nytt vindu satt inn. Utenfor er en trappehelle av granitt kommet på plass. Verkstedrommet vis a vis Stenhoggermuseet er innredet komplett med arbeidsbenker, reoler og mer. Golvet er malt på nytt. Første rom til venstre (det tidligere Fotorommet) har fått nytt vindu til å åpnes.

Ved til vedovner og bakerovner ble anskaffet, kappet, kløvd og lagret. Også dette år har Rolf Arild fyrt i ovnene til de fleste arrangementer og besørget plenklipping både på Gamle Prestebakke og rundt Stasjonen.

Nytt av inventar og samlinger: Annestua ble beriket med en gammel kiste fra Maistubben og Landhandelen der med typiske gjenstander fra Bakke landhandel.

Utleie av Gamle Prestebakke innbrakte dette år kr 6500.

Til slutt vil HK takke alle som har gjort en innsats på Gamle Prestebakke og alle som har gitt gaver.

(S.L.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *