Årsrapport fra Ryddegruppa 2018

Ryddegruppa har i 2018 bestått av følgende personer: Sigmund Eriksen, Øivind Bigum, Åge Signebøen,Trygve Gjessing, Ingar Larsen, Ulf Vidar Larsen, Ib Lunde, Viggo Løvås, Arnfinn Norderhaug, Holger Samuelsson , Tommy Svendsen, Rolf Erik Torgersen og Steinar Nordgjerde.

 Arbeidet har blitt utført med glede og lyst og gruppa føler stolthet over resultatet av årets arbeid. Gruppa har i løpet av 2018 hatt ca. 700 dugnadstimer på forskjellige oppdrag.

Hovedsatsningsområdene har vært:

  1. Rydding, merking/skilting, kloppbygging og satt opp bord på raseplasser på Karl XII veien fra Asketjern til festningen (4,7mil). Noe skilting gjenstår.
  2. Ferdigstilt i Monolittbruddet samt påbegynt og grave frem en gammel stensatt brønn. Noe arbeid gjenstår med stensatte brønn, ellers er alt fullført etter planen.
  3. Befart Bergstien, ryddet skanseverket på Prestebakke samt ettersyn på Skriverøa.

Til produksjon av skilt til Karl XII stien har IEH fått utbetalt kr 60.000,- fra Sparebankstiftelsen Halden.

Ryddegruppen har i dag tilholdssted med alt utstyret i verkstedet sammen med verkstedgruppa i IEH.

Halden, 01.01.2019
Ulf Vidar Larsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *